Gemiddeld vertegenwoordigt de pensioenkost 10% van de omzet en het pensioentekort 4,8% van de marktwaarde. In 2008 ging het nog om 2,9% van de marktwaarde. In totaal vertegenwoordigt de jaarlijkse pensioenkost zo een € 44 miljard - dit cijfer is vrij stabiel gebleven sinds 2006.

Het is niet alleen een kwestie van de verplichtingen in het thuisland onder controle krijgen. Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 288 Europese multinationals, blijkt dat multinationals gemiddeld blootgesteld zijn aan pensioenrisico's in drie landen naast het thuisland.

Landen waar de pensionlast zwaar doorweegt zijn de UK, US en Nederland waar het aandeel van de extra legale pensioenvoorzieningen relatief groot is ten opzichte van het staatpensioen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat multinationals met hoofdkwartier in Groot Brittannië, Zwitserland, Frankrijk, Nederland en Duitsland samen verantwoordelijk zijn voor 90% van de totale pensioenverplichtingen in Europa.

Schuld aan pensioenpot bijna verdubbeld

De data geven een beeld van het risico dat Europese multinationals lopen aangaande hun pensioenverplichtingen.

Hoewel sinds 2008 bedrijven meer winst zijn gaan maken, doen defined benefit-pensioenverplichtingen de winst fors verwateren.

Bovendien zijn de verplichtingen fors gegroeid, namelijk tot 4,8% van de marktwaarde (en 10% van de omzet). In 2008 ging het nog om 2,9% van de marktwaarde.

Gemiddeld vertegenwoordigt de pensioenkost 10% van de omzet en het pensioentekort 4,8% van de marktwaarde. In 2008 ging het nog om 2,9% van de marktwaarde. In totaal vertegenwoordigt de jaarlijkse pensioenkost zo een € 44 miljard - dit cijfer is vrij stabiel gebleven sinds 2006. Het is niet alleen een kwestie van de verplichtingen in het thuisland onder controle krijgen. Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 288 Europese multinationals, blijkt dat multinationals gemiddeld blootgesteld zijn aan pensioenrisico's in drie landen naast het thuisland. Landen waar de pensionlast zwaar doorweegt zijn de UK, US en Nederland waar het aandeel van de extra legale pensioenvoorzieningen relatief groot is ten opzichte van het staatpensioen. Verder blijkt uit het onderzoek dat multinationals met hoofdkwartier in Groot Brittannië, Zwitserland, Frankrijk, Nederland en Duitsland samen verantwoordelijk zijn voor 90% van de totale pensioenverplichtingen in Europa.Schuld aan pensioenpot bijna verdubbeld De data geven een beeld van het risico dat Europese multinationals lopen aangaande hun pensioenverplichtingen. Hoewel sinds 2008 bedrijven meer winst zijn gaan maken, doen defined benefit-pensioenverplichtingen de winst fors verwateren. Bovendien zijn de verplichtingen fors gegroeid, namelijk tot 4,8% van de marktwaarde (en 10% van de omzet). In 2008 ging het nog om 2,9% van de marktwaarde.