Landen als de VS, Australië, Groot-Brittannië en Ierland hebben een overheidspensioenstelsel ontwikkeld dat in de minimale basisbehoeften voorziet om armoede bij ouderen te voorkomen.

Extra inkomen dat nodig is voor een hogere levensstandaard moet op een andere manier gefinancierd worden.

De overheidspensioenstelsels in zuidelijker Europese landen, - met name Italië, Spanje, Frankrijk en Griekenland - hebben een veel genereuzere aanpak.

Landen als de VS, Australië, Groot-Brittannië en Ierland hebben een overheidspensioenstelsel ontwikkeld dat in de minimale basisbehoeften voorziet om armoede bij ouderen te voorkomen. Extra inkomen dat nodig is voor een hogere levensstandaard moet op een andere manier gefinancierd worden. De overheidspensioenstelsels in zuidelijker Europese landen, - met name Italië, Spanje, Frankrijk en Griekenland - hebben een veel genereuzere aanpak.