Paul Volcker: "De euro zal crisis inderdaad overleven, in het scenario van het uiteenspatten van de eurozone geloof ik niet meer. Toch wordt de Europese Centrale Bank nog steeds geconfronteerd met het probleem dat er geen eensgezinde strategie is op fiscaal en op politiek vlak. Daardoor zijn de verschillen in de rendementen op de obligaties van de verschillende lidstaten van de eurozone sterk opgelopen. "

Griekenland is maar een klein land, zodat het oplossen van de crisis niet eens zo moeilijk was. Volcker: "In de oprichtingsstatuten van de eurozone staat nergens vermeld wat er dient te gebeuren wanneer één van de landen die deelnamen aan de monetaire unie in de problemen komt. Die problemen hadden zich tot dusver overigens nog niet voorgedaan. Ik was van bij de start al niet zo enthousiast over de oprichting van de euro, een mening die ik deelde met de meeste andere Amerikaanse economen. Maar de euro is een feit en we zullen nu in deze richting verder moeten gaan. Het feit dat de Grieken er vorige week in slaagden om voor 5 miljard euro aan 10-jarige staatsobligaties te verkopen, is voor mij een positief signaal. George Soros heeft mijn inziens echter gelijk wanneer hij stelt dat de volgende stap nu een politieke integratie van de lidstaten van de eurozone moet zijn."

Paul Volcker: "De euro zal crisis inderdaad overleven, in het scenario van het uiteenspatten van de eurozone geloof ik niet meer. Toch wordt de Europese Centrale Bank nog steeds geconfronteerd met het probleem dat er geen eensgezinde strategie is op fiscaal en op politiek vlak. Daardoor zijn de verschillen in de rendementen op de obligaties van de verschillende lidstaten van de eurozone sterk opgelopen. " Griekenland is maar een klein land, zodat het oplossen van de crisis niet eens zo moeilijk was. Volcker: "In de oprichtingsstatuten van de eurozone staat nergens vermeld wat er dient te gebeuren wanneer één van de landen die deelnamen aan de monetaire unie in de problemen komt. Die problemen hadden zich tot dusver overigens nog niet voorgedaan. Ik was van bij de start al niet zo enthousiast over de oprichting van de euro, een mening die ik deelde met de meeste andere Amerikaanse economen. Maar de euro is een feit en we zullen nu in deze richting verder moeten gaan. Het feit dat de Grieken er vorige week in slaagden om voor 5 miljard euro aan 10-jarige staatsobligaties te verkopen, is voor mij een positief signaal. George Soros heeft mijn inziens echter gelijk wanneer hij stelt dat de volgende stap nu een politieke integratie van de lidstaten van de eurozone moet zijn."