Patrick Moonen (ING IM): "De jobcreatie voor maart viel wat tegen, maar daar staat tegenover dat het cijfer voor februari een beetje opwaarts werd aangepast. Ik verwacht dat het effect van deze cijfers op de financiële markten snel zal uitgewerkt zijn. Zowat alle componenten over de arbeidsmarkt kwamen dicht in de buurt van de verwachtingen uit."

Moonen merkt op dat het moeilijk was de cijfers met enige precisie te voorspellen: "De volkstelling speelt een rol, maar daarnaast was het moeilijk om in te schatten hoe sterk de economie op het einde van de winter zou opveren. Ik verwacht wel dat de situatie op de arbeidsmarkt in positieve zin gaat blijven evolueren. Onder andere de werkgelegenheidscomponent van de ISM-index wees in die richting. In de komende maanden mogen we dus een verdere jobcreatie in de Verenigde Staten verwachten."

Patrick Moonen (ING IM): "De jobcreatie voor maart viel wat tegen, maar daar staat tegenover dat het cijfer voor februari een beetje opwaarts werd aangepast. Ik verwacht dat het effect van deze cijfers op de financiële markten snel zal uitgewerkt zijn. Zowat alle componenten over de arbeidsmarkt kwamen dicht in de buurt van de verwachtingen uit." Moonen merkt op dat het moeilijk was de cijfers met enige precisie te voorspellen: "De volkstelling speelt een rol, maar daarnaast was het moeilijk om in te schatten hoe sterk de economie op het einde van de winter zou opveren. Ik verwacht wel dat de situatie op de arbeidsmarkt in positieve zin gaat blijven evolueren. Onder andere de werkgelegenheidscomponent van de ISM-index wees in die richting. In de komende maanden mogen we dus een verdere jobcreatie in de Verenigde Staten verwachten."