Patrick Moonen (ING IM): "De globale macro-economische indicatoren schetsen inderdaad een positief beeld. Zo waren er in de Verenigde Staten bijvoorbeeld de retail sales voor de maand maart die beter dan verwacht meevielen. Daar is eigenlijk ook een logische verklaring voor, er was heel wat uitgestelde vraag die nu moet ingevuld worden."

Een tweede factor is volgens Moonen dat de inflatie achterwege blijft: "Er is inderdaad geen enkel teken dat op inflatie wijst. We bevinden ons eigenlijk in een goldilocks-scenario, een woord dat we sinds lang meer mogen gebruiken. De aantrekkende eindvraag brengt de economie in hogere versnelling, waarbij er een verschuiving plaatsvindt van voorraadopbouw naar de consumenten die weer meer gaan consumeren."

Patrick Moonen (ING IM): "De globale macro-economische indicatoren schetsen inderdaad een positief beeld. Zo waren er in de Verenigde Staten bijvoorbeeld de retail sales voor de maand maart die beter dan verwacht meevielen. Daar is eigenlijk ook een logische verklaring voor, er was heel wat uitgestelde vraag die nu moet ingevuld worden." Een tweede factor is volgens Moonen dat de inflatie achterwege blijft: "Er is inderdaad geen enkel teken dat op inflatie wijst. We bevinden ons eigenlijk in een goldilocks-scenario, een woord dat we sinds lang meer mogen gebruiken. De aantrekkende eindvraag brengt de economie in hogere versnelling, waarbij er een verschuiving plaatsvindt van voorraadopbouw naar de consumenten die weer meer gaan consumeren."