Patrick Moonen (ING IM): "Het is zeker niet zo dat alles opgelost is, de problemen zijn er wel degelijk nog steeds. Ze zijn echter onder controle, zoals onlangs nogmaals is gebleken. De beleggers reageerden erg rustig op de Ierse bankenproblemen, van al te forse bewegingen op de financiële markten was geen sprake."

Moonen wijst in dat verband op het belang van het stabiliteitsfonds: "De funding problems zijn op korte termijn opgelost, ook in Ierland. Het land moet over de komende zes maanden geen geld ophalen en heeft dus tijd om orde op zaken te stellen. Hetzelfde geldt voor andere landen. Een groot probleem blijft evenwel Griekenland. Dat land dreigt als gevolg van de zware besparingsmaatregelen in een vicieuze cirkel gevangen te raken. Het is dus zeker niet zo dat alles nu meteen rozegeur en maneschijn is."

Patrick Moonen (ING IM): "Het is zeker niet zo dat alles opgelost is, de problemen zijn er wel degelijk nog steeds. Ze zijn echter onder controle, zoals onlangs nogmaals is gebleken. De beleggers reageerden erg rustig op de Ierse bankenproblemen, van al te forse bewegingen op de financiële markten was geen sprake." Moonen wijst in dat verband op het belang van het stabiliteitsfonds: "De funding problems zijn op korte termijn opgelost, ook in Ierland. Het land moet over de komende zes maanden geen geld ophalen en heeft dus tijd om orde op zaken te stellen. Hetzelfde geldt voor andere landen. Een groot probleem blijft evenwel Griekenland. Dat land dreigt als gevolg van de zware besparingsmaatregelen in een vicieuze cirkel gevangen te raken. Het is dus zeker niet zo dat alles nu meteen rozegeur en maneschijn is."