Tot opluchting konden beide landen relatief gemakkelijk de gewenste bedragen uit de markt halen. De renteniveaus waarop dit gebeurt liggen beduidend hoger dan die van de Nederlandse of Duitse staat. Een kleine 3,5 tot 3,8% hoger.

Ondanks het aantrekkelijke verschil blijft voor de particuliere belegger voorzichtigheid troef met deze leningen. De koersrisico's zijn op de korte termijn volgens ABN Amro nog te groot.

Het op orde brengen van de overheidsfinanciën is een weerbarstige materie. Tegenvallers zijn moeilijk te voorspellen, maar komen in een herstellende economie vaak voor en zetten druk op de debiteurkwaliteit. Bovendien liggen tegenvallers in dit klimaat onder een vergrootglas en leiden tot stevige reacties.

Tot opluchting konden beide landen relatief gemakkelijk de gewenste bedragen uit de markt halen. De renteniveaus waarop dit gebeurt liggen beduidend hoger dan die van de Nederlandse of Duitse staat. Een kleine 3,5 tot 3,8% hoger. Ondanks het aantrekkelijke verschil blijft voor de particuliere belegger voorzichtigheid troef met deze leningen. De koersrisico's zijn op de korte termijn volgens ABN Amro nog te groot. Het op orde brengen van de overheidsfinanciën is een weerbarstige materie. Tegenvallers zijn moeilijk te voorspellen, maar komen in een herstellende economie vaak voor en zetten druk op de debiteurkwaliteit. Bovendien liggen tegenvallers in dit klimaat onder een vergrootglas en leiden tot stevige reacties.