De daaropvolgende instorting van de prijzen lag aan de basis van het faillissement van heel wat bedrijven. Bovendien bleven de prijzen jarenlang onder druk staan.

De markt heeft zich tot dusver nog altijd niet hersteld van deze oplawaai. Hetzelfde dreigt nu te gebeuren op de markt voor olietankers.

Sommige reders weigeren de uitbating van bepaalde olieaanvoerlijnen omdat de prijzen te laag zijn. Volgens John Fredriksen van Frontline Ltd is er sprake van paniek op de markt.

De gemiddelde dagprijs voor een tanker bedroeg in het eerste kwartaal 17.000 dollar, of een daling met 32% op jaarbasis.

De daaropvolgende instorting van de prijzen lag aan de basis van het faillissement van heel wat bedrijven. Bovendien bleven de prijzen jarenlang onder druk staan. De markt heeft zich tot dusver nog altijd niet hersteld van deze oplawaai. Hetzelfde dreigt nu te gebeuren op de markt voor olietankers. Sommige reders weigeren de uitbating van bepaalde olieaanvoerlijnen omdat de prijzen te laag zijn. Volgens John Fredriksen van Frontline Ltd is er sprake van paniek op de markt. De gemiddelde dagprijs voor een tanker bedroeg in het eerste kwartaal 17.000 dollar, of een daling met 32% op jaarbasis.