De grootste Duitse bank heeft de verwachtingen voor de groei van de Amerikaanse economie fors naar beneden aangepast, dit naar aanleiding van de publicatie van de BBP-cijfers voor het eerste kwartaal. Voor het volledige boekjaar wordt nog gerekend op een groei van de economie met 2,30%.

In een eerder rapport was nog uitgegaan van een groei met 3,10%. De wereldeconomie zou anderzijds met 3,30% groeien, waar een groei met 3,50% was vooropgesteld. Volgens Deutsche Bank is de situatie op de financiële markten momenteel veel te kalm, een situatie die niet kan blijven duren.