"In het eerste kwartaal van 2011 boekte onze Groep opbrengstengroei in alle operationele segmenten. De trend van de vergelijkbare omzet in de V.S. bleef verbeteren en werd ondersteund door inflatie terwijl wij onze prijsstrategie verderzetten. Alfa Beta bleef opbrengstengroei boeken en aan marktaandeel winnen in een krimpende markt. Onze kostenbesparingsprojecten, op koers voor de verwezenlijking van EUR 500 miljoen bruto jaarlijkse besparingen tegen eind 2012, laten ons toe de talrijke projecten in het kader van het New Game Plan te financieren. Ondanks deze aanhoudende kostenbesparingen doorheen al onze uithangborden werd het eerste kwartaal 2011, zoals verwacht, beïnvloed door uitgaven voor belangrijke strategische initiatieven die vanaf later dit jaar hun vruchten zullen afwerpen. De generatie van vrije kasstroom was opnieuw zeer sterk en plaatst Delhaize Groep in een uitstekende positie om de overname van Delta Maxi Groep te financieren met beschikbare kasmiddelen."

"In het eerste kwartaal van 2011 boekte onze Groep opbrengstengroei in alle operationele segmenten. De trend van de vergelijkbare omzet in de V.S. bleef verbeteren en werd ondersteund door inflatie terwijl wij onze prijsstrategie verderzetten. Alfa Beta bleef opbrengstengroei boeken en aan marktaandeel winnen in een krimpende markt. Onze kostenbesparingsprojecten, op koers voor de verwezenlijking van EUR 500 miljoen bruto jaarlijkse besparingen tegen eind 2012, laten ons toe de talrijke projecten in het kader van het New Game Plan te financieren. Ondanks deze aanhoudende kostenbesparingen doorheen al onze uithangborden werd het eerste kwartaal 2011, zoals verwacht, beïnvloed door uitgaven voor belangrijke strategische initiatieven die vanaf later dit jaar hun vruchten zullen afwerpen. De generatie van vrije kasstroom was opnieuw zeer sterk en plaatst Delhaize Groep in een uitstekende positie om de overname van Delta Maxi Groep te financieren met beschikbare kasmiddelen."