Paul McCulley (Pimco): "Opkomende economieën krijgen een steeds belangrijker rol in de wereldeconomie, en hoewel Pimco hoge groei voor deze landen verwacht, blijven ze gevoelig voor ontwikkelingen in de geïndustrialiseerde landen."

Pimco houdt bij zijn vooruitblik vast aan de uitgangspunten van het 'New Normal', waarbij voor de ontwikkelde economieën een tragere groei wordt verwacht dan in voorgaande herstelperiodes, en een snellere groei in opkomende economieën.

McCulley: 'De ongebruikelijk hoge mate van onzekerheid in de wereldeconomie is op zichzelf al van negatieve invloed op de mondiale groei, aangezien onzekerheid de risicobehoefte smoort, Onzekerheid en risico zijn belangrijke kenmerken van het 'New Normal', waarbij de wereldeconomie bovendien wordt geconfronteerd met toenemende regelgeving en schuldafbouw in de private sector."

Paul McCulley (Pimco): "Opkomende economieën krijgen een steeds belangrijker rol in de wereldeconomie, en hoewel Pimco hoge groei voor deze landen verwacht, blijven ze gevoelig voor ontwikkelingen in de geïndustrialiseerde landen." Pimco houdt bij zijn vooruitblik vast aan de uitgangspunten van het 'New Normal', waarbij voor de ontwikkelde economieën een tragere groei wordt verwacht dan in voorgaande herstelperiodes, en een snellere groei in opkomende economieën. McCulley: 'De ongebruikelijk hoge mate van onzekerheid in de wereldeconomie is op zichzelf al van negatieve invloed op de mondiale groei, aangezien onzekerheid de risicobehoefte smoort, Onzekerheid en risico zijn belangrijke kenmerken van het 'New Normal', waarbij de wereldeconomie bovendien wordt geconfronteerd met toenemende regelgeving en schuldafbouw in de private sector."