Philippe Gijsels (Fortis BNPP): "Op zich is het normaal dat de financiële markten positief reageerden op het bericht dat de resultaten van de stress tests van de Europese banken binnenkort gepubliceerd gaan worden. De gehanteerde criteria zijn mijn inziens redelijk, waarbij er wordt uitgegaan van een negatieve economische groei en van een 'haircut' (een gedeeltelijke niet-terugbetaling van de schulden door enkele Europese landen."

Links en rechts valt te horen dat de gebruikte criteria niet streng genoeg waren, dat er met andere woorden een te rooskleurig beeld zal worden geschetst. Philippe Gijsels: "Hier moeten we toch even de kerk in het midden houden. De stress tests voor de Europese banken mogen geen extra onzekerheid creëren. Het is duidelijk niet de bedoeling om de banksector te instabiel te maken, laat dat duidelijk zijn. We mogen er echter ook niet te negatief tegenaan kijken, sommige banken zullen wel degelijk kapitaal moeten gaan ophalen. Dat weten we eigenlijk al op voorhand."

Philippe Gijsels (Fortis BNPP): "Op zich is het normaal dat de financiële markten positief reageerden op het bericht dat de resultaten van de stress tests van de Europese banken binnenkort gepubliceerd gaan worden. De gehanteerde criteria zijn mijn inziens redelijk, waarbij er wordt uitgegaan van een negatieve economische groei en van een 'haircut' (een gedeeltelijke niet-terugbetaling van de schulden door enkele Europese landen." Links en rechts valt te horen dat de gebruikte criteria niet streng genoeg waren, dat er met andere woorden een te rooskleurig beeld zal worden geschetst. Philippe Gijsels: "Hier moeten we toch even de kerk in het midden houden. De stress tests voor de Europese banken mogen geen extra onzekerheid creëren. Het is duidelijk niet de bedoeling om de banksector te instabiel te maken, laat dat duidelijk zijn. We mogen er echter ook niet te negatief tegenaan kijken, sommige banken zullen wel degelijk kapitaal moeten gaan ophalen. Dat weten we eigenlijk al op voorhand."