Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis): "En daar is het einde van QE2 zeker niet vreemd aan. We zien wereldwijd een aantal munten in landen zoals Belarus, de Maladiven en Kenya onder druk komen terwijl de meest visibele USD cash genererende activa zoals treasuries, Amerikaanse nutsbedrijven, Amerikaanse healtcare en Staples het relatief goed doen. Dit zijn allemaal tekenen dat cash in de wereld schaarsers wordt en problemen meer zichtbaar worden. Charles Gave vergelijkt het opdrogen van de liquiditeit met dynamite fishing. Je gooit wat dynamiet in het water en je kijkt wat er boven drijft. Soms zijn dat kleine visjes maar van tijd tot tijd ook een walvis. Laat ons hopen dat dit in dit geval niet Italië is..."

Momenteel wordt er dan met vertraging koortsachtig gesleuteld aan een oplossing. En het plan om bonds op te kopen komt terug op de voorgrond. Dit zou naar alle waarschijnlijkheid het default debat wat naar de achtergrond verdingen.

Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis): "Voorlopig nemen de markten nog een afwachtende houding aan. Waar het vooral op aankomt is dat er een duidelijk plan naar voor wordt gebracht, waar tussen de landen, ECB en andere stakeholders een consensus over bestaat. Alleen dan hebben we goede stap in de juiste richting gezet. De komende uren en dagen zullen belangrijk zijn, want bij afwezigheid van een coherent en wijd gesteund plan zullen de financiële markten de politiekers onder druk blijven zetten. Wordt ongetwijfeld vervolgd."

Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis): "En daar is het einde van QE2 zeker niet vreemd aan. We zien wereldwijd een aantal munten in landen zoals Belarus, de Maladiven en Kenya onder druk komen terwijl de meest visibele USD cash genererende activa zoals treasuries, Amerikaanse nutsbedrijven, Amerikaanse healtcare en Staples het relatief goed doen. Dit zijn allemaal tekenen dat cash in de wereld schaarsers wordt en problemen meer zichtbaar worden. Charles Gave vergelijkt het opdrogen van de liquiditeit met dynamite fishing. Je gooit wat dynamiet in het water en je kijkt wat er boven drijft. Soms zijn dat kleine visjes maar van tijd tot tijd ook een walvis. Laat ons hopen dat dit in dit geval niet Italië is..." Momenteel wordt er dan met vertraging koortsachtig gesleuteld aan een oplossing. En het plan om bonds op te kopen komt terug op de voorgrond. Dit zou naar alle waarschijnlijkheid het default debat wat naar de achtergrond verdingen. Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis): "Voorlopig nemen de markten nog een afwachtende houding aan. Waar het vooral op aankomt is dat er een duidelijk plan naar voor wordt gebracht, waar tussen de landen, ECB en andere stakeholders een consensus over bestaat. Alleen dan hebben we goede stap in de juiste richting gezet. De komende uren en dagen zullen belangrijk zijn, want bij afwezigheid van een coherent en wijd gesteund plan zullen de financiële markten de politiekers onder druk blijven zetten. Wordt ongetwijfeld vervolgd."