Preben Bruggeman (Bank Degroof): "De resultaten van Montea zelf kwamen iets onder de verwachtingen uit. De top-line steeg met 16,50% tot 16,30 miljoen euro, dit dankzij uitbreiding van de portefeuille en dankzij de indexatie van de huurcontracten. De financiële kosten zijn anderzijds gestegen, zodat bottom-line het netto courante resultaat met 12% daalde tot 7,40 miljoen euro."

Bruggeman is van mening dat op basis van het DCF-model het aandeel Montea voldoende gewaardeerd lijkt: "Expansie in Frankrijk kan de katalysator worden bij Montea. Het belangrijkste aandachtspunt in de komende jaren zal het handhaven en/of het ondersteunen van de bezettingsgraad zijn."

Preben Bruggeman (Bank Degroof): "De resultaten van Montea zelf kwamen iets onder de verwachtingen uit. De top-line steeg met 16,50% tot 16,30 miljoen euro, dit dankzij uitbreiding van de portefeuille en dankzij de indexatie van de huurcontracten. De financiële kosten zijn anderzijds gestegen, zodat bottom-line het netto courante resultaat met 12% daalde tot 7,40 miljoen euro." Bruggeman is van mening dat op basis van het DCF-model het aandeel Montea voldoende gewaardeerd lijkt: "Expansie in Frankrijk kan de katalysator worden bij Montea. Het belangrijkste aandachtspunt in de komende jaren zal het handhaven en/of het ondersteunen van de bezettingsgraad zijn."