Als gevolg van omstandigheden is aan bepaalde opschortende voorwaarden waaraan de transactie onderworpen was niet voldaan.

"Punch Graphix is ons kroonjuweel", zegt Wim Deblauwe, CEO van Punch, "Het is een sterke speler met een positieve operationele cashflow en veel recurrente inkomsten die volledig beantwoordt aan onze strategische criteria. Bovendien is de markt voor digitaal drukken structureel gezond. We gaan Punch Graphix dan ook verder uitbouwen met het oog op duurzame waardecreatie op lange termijn."

Als gevolg van omstandigheden is aan bepaalde opschortende voorwaarden waaraan de transactie onderworpen was niet voldaan. "Punch Graphix is ons kroonjuweel", zegt Wim Deblauwe, CEO van Punch, "Het is een sterke speler met een positieve operationele cashflow en veel recurrente inkomsten die volledig beantwoordt aan onze strategische criteria. Bovendien is de markt voor digitaal drukken structureel gezond. We gaan Punch Graphix dan ook verder uitbouwen met het oog op duurzame waardecreatie op lange termijn."