Een prijsstijging kan daarvan een gevolg zijn, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Integendeel zelfs, het is niet het meest voorkomend gevolg van een stijging van de geldhoeveelheid. Vaker is er sprake van de vorming van zeepbellen als gevolg van het feit dat al het geld in één richting vloeit.

Dat is het scenario dat we momenteel beleven, waarbij de waarderingen van een aantal activaklassen volgens Durden kunstmatig werden opgedreven. De economen op zoek naar inflatie zijn met andere woorden op de verkeerde plaats op zoek en zien het destabiliserend effect van het opblazen van de geldhoeveelheid niet.

Een prijsstijging kan daarvan een gevolg zijn, maar dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Integendeel zelfs, het is niet het meest voorkomend gevolg van een stijging van de geldhoeveelheid. Vaker is er sprake van de vorming van zeepbellen als gevolg van het feit dat al het geld in één richting vloeit. Dat is het scenario dat we momenteel beleven, waarbij de waarderingen van een aantal activaklassen volgens Durden kunstmatig werden opgedreven. De economen op zoek naar inflatie zijn met andere woorden op de verkeerde plaats op zoek en zien het destabiliserend effect van het opblazen van de geldhoeveelheid niet.