Daarnaast helpen forse kortingen de verkopen van auto's en kleding. Deze factoren zijn echter van tijdelijke aard en de grote vraag is hoe de consumptieve bestedingen zich zullen ontwikkelen als de positieve effecten van de overheidsmaatregelen medio dit jaar weer wegebben.

Verwacht mag volgens Theodoor Gilissen Bankiers worden dat de arbeidsmarkt nog lange tijd zal verslechteren. Een cruciale rol lijkt weggelegd voor de woningmarkt.

Als de daling van de huizenprijzen de komende maanden tot stilstand komt, zou dit kunnen verhinderen dat de consument zijn bestedingen fors terugschroeft.

Gunstig voor de consumptie is dat de inflatie sterk is gedaald. Lagere prijzen betekenen immers meer koopkracht. De komende maanden is mogelijk zelfs sprake van een periode met een lichte daling van de consumentenprijzen, oftewel deflatie.

De producentenprijzen, die een beeld geven van de prijsontwikkeling eerder in de pijplijn, lagen in maart naar verwachting zelfs 2,2 procent lager dan een jaar eerder.

De producentenprijzen vertonen echter grotere schommelingen dan de consumentenprijzen en producenten zullen de prijsdalingen niet geheel doorberekenen naar de consument, zo luidt de conclusie van Theodoor Gilissen Bankiers.

Daarnaast helpen forse kortingen de verkopen van auto's en kleding. Deze factoren zijn echter van tijdelijke aard en de grote vraag is hoe de consumptieve bestedingen zich zullen ontwikkelen als de positieve effecten van de overheidsmaatregelen medio dit jaar weer wegebben. Verwacht mag volgens Theodoor Gilissen Bankiers worden dat de arbeidsmarkt nog lange tijd zal verslechteren. Een cruciale rol lijkt weggelegd voor de woningmarkt. Als de daling van de huizenprijzen de komende maanden tot stilstand komt, zou dit kunnen verhinderen dat de consument zijn bestedingen fors terugschroeft.Gunstig voor de consumptie is dat de inflatie sterk is gedaald. Lagere prijzen betekenen immers meer koopkracht. De komende maanden is mogelijk zelfs sprake van een periode met een lichte daling van de consumentenprijzen, oftewel deflatie. De producentenprijzen, die een beeld geven van de prijsontwikkeling eerder in de pijplijn, lagen in maart naar verwachting zelfs 2,2 procent lager dan een jaar eerder. De producentenprijzen vertonen echter grotere schommelingen dan de consumentenprijzen en producenten zullen de prijsdalingen niet geheel doorberekenen naar de consument, zo luidt de conclusie van Theodoor Gilissen Bankiers.