Ieder nieuw ontgoochelend cijfer over de werkgelegenheid of de industriële groei, zal vandaar door zowel aandelen- als obligatiemarkten voorlopig dienst doen als motivatie voor een verdere koersklim.

Voorlopig ... want na enige tijd zal moeten worden afgewogen of de zeer lage rentestand en de versnelde geldgroei zich wel degelijk kunnen vertalen in een substantiële verbetering van bedrijfsresultaten en een houdbare economische groei. Tot nu toe wordt echter het voordeel van de twijfel gegeven aan een dergelijk scenario.

Dit verklaart waarom in de diverse profielfondsen de maximale grenzen voor zowel aandelen als obligatieposities worden opgezocht.

Ieder nieuw ontgoochelend cijfer over de werkgelegenheid of de industriële groei, zal vandaar door zowel aandelen- als obligatiemarkten voorlopig dienst doen als motivatie voor een verdere koersklim. Voorlopig ... want na enige tijd zal moeten worden afgewogen of de zeer lage rentestand en de versnelde geldgroei zich wel degelijk kunnen vertalen in een substantiële verbetering van bedrijfsresultaten en een houdbare economische groei. Tot nu toe wordt echter het voordeel van de twijfel gegeven aan een dergelijk scenario. Dit verklaart waarom in de diverse profielfondsen de maximale grenzen voor zowel aandelen als obligatieposities worden opgezocht.