Ook al moet dit sterk worden genuanceerd : over de afgelopen 15 jaar levert de S&P returnindex een betere prestatie dan de returnindex van de Europese landen, maar indien we corrigeren voor de evolutie van de dollarkoers over deze periode, dan blijft er van de outperformance niets meer over.

De uitstekende prestatie van "corporate America" in vergelijking met Europa komt echter vooral tot uiting over de laatste periode van 5 jaar.

De Amerikaanse bedrijfsresultaten overtreffen niet alleen de winstontwikkeling in de Emerging Markets ( die men toch eerder als winnaar van een dergelijke vergelijkingen zou vooropstellen), ze vormen vooral een schril contrast met de zeer bedenkelijke gang van zaken in Eurozone. Enkel Duitsland kan zich nog enigszins losrukken uit het sterk achterblijvende Europese peloton.

De VSA is duidelijk de enigste die zijn winstniveau heeft weten te herstellen sedert de start van de financiële crisis. Dit merkwaardige herstel betrof overigens niet alleen industriële bedrijven maar tevens een belangrijk deel van de financiële sector.

De VSA heeft in deze sector veel sneller weten te remediëren, ondermeer dankzij een quasi- onmiddellijke liquiditeitsinjectie in het begin van 2009 .

In Europa duurde het tot in november 2011 (toen het opnieuw bijna te laat was) vooraleer de ECB deze noodzakelijke maatregel mocht nemen.

Europa was verlamd door zijn politieke inertie maar ook door een ronduit verkeerde analyse waarbij teveel aandacht uitging naar het herstel van de mythe van solvabiliteit van haar banken in plaats van de rauw-realitische benadering waarbij gewoon voldoende liquiditeiten werden voorzien om systeemcrisis te stoppen.

Ook al moet dit sterk worden genuanceerd : over de afgelopen 15 jaar levert de S&P returnindex een betere prestatie dan de returnindex van de Europese landen, maar indien we corrigeren voor de evolutie van de dollarkoers over deze periode, dan blijft er van de outperformance niets meer over. De uitstekende prestatie van "corporate America" in vergelijking met Europa komt echter vooral tot uiting over de laatste periode van 5 jaar. De Amerikaanse bedrijfsresultaten overtreffen niet alleen de winstontwikkeling in de Emerging Markets ( die men toch eerder als winnaar van een dergelijke vergelijkingen zou vooropstellen), ze vormen vooral een schril contrast met de zeer bedenkelijke gang van zaken in Eurozone. Enkel Duitsland kan zich nog enigszins losrukken uit het sterk achterblijvende Europese peloton. De VSA is duidelijk de enigste die zijn winstniveau heeft weten te herstellen sedert de start van de financiële crisis. Dit merkwaardige herstel betrof overigens niet alleen industriële bedrijven maar tevens een belangrijk deel van de financiële sector. De VSA heeft in deze sector veel sneller weten te remediëren, ondermeer dankzij een quasi- onmiddellijke liquiditeitsinjectie in het begin van 2009 . In Europa duurde het tot in november 2011 (toen het opnieuw bijna te laat was) vooraleer de ECB deze noodzakelijke maatregel mocht nemen. Europa was verlamd door zijn politieke inertie maar ook door een ronduit verkeerde analyse waarbij teveel aandacht uitging naar het herstel van de mythe van solvabiliteit van haar banken in plaats van de rauw-realitische benadering waarbij gewoon voldoende liquiditeiten werden voorzien om systeemcrisis te stoppen.