Die toppen werden gevormd door marktpartijen die verkopen en/of short gaan. Echter, wanneer de vraag groter is dan dit aanbod, waardoor de vorige top wel wordt gepasseerd, dan hebben die marktpartijen een probleem.

Bij de eerste terugval zien zij vervolgens hun kans schoon om deze verkeerde beslissing(en) te herstellen door toch weer in te stappen en/of short posities met een kooptransactie terug te draaien.

De barchart van de AEX brengt dit psychologische proces achter vraag en aanbod in beeld. In de meeste situaties wordt bij een terugval het niveau van de vorige top even kortstondig neerwaarts doorbroken.

Mogelijk wordt de opgaande trend in de komende weken daarbij verlaten. Om risico's tijdig te beperken en het winstpotentieel te optimaliseren kunnen voorgaande dieptepunten als stop loss niveau worden gehanteerd.

Wie onder 245 instapt kan volgens Theodoor Gilissen Bankiers 231 als stop loss niveau overwegen.

Die toppen werden gevormd door marktpartijen die verkopen en/of short gaan. Echter, wanneer de vraag groter is dan dit aanbod, waardoor de vorige top wel wordt gepasseerd, dan hebben die marktpartijen een probleem. Bij de eerste terugval zien zij vervolgens hun kans schoon om deze verkeerde beslissing(en) te herstellen door toch weer in te stappen en/of short posities met een kooptransactie terug te draaien. De barchart van de AEX brengt dit psychologische proces achter vraag en aanbod in beeld. In de meeste situaties wordt bij een terugval het niveau van de vorige top even kortstondig neerwaarts doorbroken. Mogelijk wordt de opgaande trend in de komende weken daarbij verlaten. Om risico's tijdig te beperken en het winstpotentieel te optimaliseren kunnen voorgaande dieptepunten als stop loss niveau worden gehanteerd.Wie onder 245 instapt kan volgens Theodoor Gilissen Bankiers 231 als stop loss niveau overwegen.