De recurring EBITA-marge op deze activiteiten over 2008 bedraagt naar verwachting tussen de 7% en 8%.

Maatregelen om het hoofd te bieden aan de sterk verslechterde marktomstandigheden zijn in een afrondende fase en worden 18 december 2008 aangekondigd.

De finance markt maakt, gedreven door de kredietcrisis, een bijzondere en turbulente tijd door. Dit heeft een negatieve invloed op de markt voor BPO-dienstverlening op de korte en middellange termijn. Het aantal potentiële nieuwe buitenlandse financiële instellingen die willen toetreden tot de Nederlandse markt is tot een absoluut minimum gedaald.

De recurring EBITA-marge op deze activiteiten over 2008 bedraagt naar verwachting tussen de 7% en 8%.Maatregelen om het hoofd te bieden aan de sterk verslechterde marktomstandigheden zijn in een afrondende fase en worden 18 december 2008 aangekondigd. De finance markt maakt, gedreven door de kredietcrisis, een bijzondere en turbulente tijd door. Dit heeft een negatieve invloed op de markt voor BPO-dienstverlening op de korte en middellange termijn. Het aantal potentiële nieuwe buitenlandse financiële instellingen die willen toetreden tot de Nederlandse markt is tot een absoluut minimum gedaald.