-De omzet over 2008 bedraagt EUR 696,5 miljoen. Ten opzichte van 2007 is dit een groei van circa 5% (2007: EUR 665,4 miljoen).
-De omzet in Consulting-, ICT- en Application Outsourcingactiviteiten is EUR 653,5 miljoen (2007: EUR 628,6 miljoen). Deze omzet vormt, onder aftrek van de omzet van de in 2008 verkochte activiteiten op het gebied van Technical Automation (EUR 20,8 miljoen in 2008) de winstgevende basis voor de onderneming in 2009 en volgende jaren.
-Het omzetaandeel van meerjarige overeenkomsten exclusief de meerjarige BPO-activiteiten is gestegen van 13% in 2007 naar 17% in 2008.
-De recurring EBITA-marge op Consulting, ICT en Application Outsourcing is in lijn met de laatst afgegeven prognose en bedraagt 7,4% (2007: 10,6%).
-De recurring EBITA-marge inclusief BPO is 5,2% (2007: 9,3%). Hierbij zijn de eenmalige kosten en voorzieningen die verband houden met de in december 2008 aangekondigde reorganisatie, bijzondere waardeverminderingen, het transactieverlies op de aangekondigde verkoop van alle aandelen in Ordina BPO B.V. en de in 2008 gerealiseerde verkoopwinst op onze Technical Automation-activiteiten niet inbegrepen.
-Inclusief deze eenmalige posten van tezamen EUR 113,8 miljoen, rapporteert Ordina over 2008 een nettoverlies van EUR 81,1 miljoen.
-Als gevolg van het feit dat Ordina over 2008 een nettoverlies rapporteert, wordt over 2008 geen dividend uitgekeerd.
-De netto schuldpositie bedraagt ultimo 2008 EUR 85,1 miljoen. Dit is 1,6x de adjusted EBITDA en daarmee binnen de gestelde beleidslijnen.

De vooruitblik voor 2009 ziet er als volgt uit:

-De economische ontwikkelingen zijn uiterst turbulent en maken de markt moeilijk voorspelbaar.
-Desondanks is de vraag naar grote projecten en meerjarige Application ---Outsourcingopdrachten die gebaseerd zijn op een duidelijke businesscase met een relatief korte terugverdientijd in de eerste maanden van 2009 nog altijd goed.
-De in december 2008 aangekondigde maatregelen om het hoofd te bieden aan de verslechterde marktomstandigheden werpen de eerste vruchten af en leiden in 2009 tot een verlaging van het kostenniveau met circa EUR 15 miljoen.
-Door de goede positionering van de Consulting-, ICT- en Application Outsourcingactiviteiten, de sterke vertegenwoordiging in de public sector, de verkoop van de verlieslatende BPO-activiteiten, het rendementsverbeteringsprogramma, de reeds aangekondigde reorganisatie en de aanstelling van een nieuwe directie voor Ordina Nederland, heeft Ordina er alle vertrouwen in dat zij de juiste maatregelen heeft getroffen om de economisch uitdagende periode het hoofd te bieden.

-De omzet over 2008 bedraagt EUR 696,5 miljoen. Ten opzichte van 2007 is dit een groei van circa 5% (2007: EUR 665,4 miljoen). -De omzet in Consulting-, ICT- en Application Outsourcingactiviteiten is EUR 653,5 miljoen (2007: EUR 628,6 miljoen). Deze omzet vormt, onder aftrek van de omzet van de in 2008 verkochte activiteiten op het gebied van Technical Automation (EUR 20,8 miljoen in 2008) de winstgevende basis voor de onderneming in 2009 en volgende jaren. -Het omzetaandeel van meerjarige overeenkomsten exclusief de meerjarige BPO-activiteiten is gestegen van 13% in 2007 naar 17% in 2008. -De recurring EBITA-marge op Consulting, ICT en Application Outsourcing is in lijn met de laatst afgegeven prognose en bedraagt 7,4% (2007: 10,6%). -De recurring EBITA-marge inclusief BPO is 5,2% (2007: 9,3%). Hierbij zijn de eenmalige kosten en voorzieningen die verband houden met de in december 2008 aangekondigde reorganisatie, bijzondere waardeverminderingen, het transactieverlies op de aangekondigde verkoop van alle aandelen in Ordina BPO B.V. en de in 2008 gerealiseerde verkoopwinst op onze Technical Automation-activiteiten niet inbegrepen. -Inclusief deze eenmalige posten van tezamen EUR 113,8 miljoen, rapporteert Ordina over 2008 een nettoverlies van EUR 81,1 miljoen. -Als gevolg van het feit dat Ordina over 2008 een nettoverlies rapporteert, wordt over 2008 geen dividend uitgekeerd. -De netto schuldpositie bedraagt ultimo 2008 EUR 85,1 miljoen. Dit is 1,6x de adjusted EBITDA en daarmee binnen de gestelde beleidslijnen. De vooruitblik voor 2009 ziet er als volgt uit:-De economische ontwikkelingen zijn uiterst turbulent en maken de markt moeilijk voorspelbaar. -Desondanks is de vraag naar grote projecten en meerjarige Application ---Outsourcingopdrachten die gebaseerd zijn op een duidelijke businesscase met een relatief korte terugverdientijd in de eerste maanden van 2009 nog altijd goed. -De in december 2008 aangekondigde maatregelen om het hoofd te bieden aan de verslechterde marktomstandigheden werpen de eerste vruchten af en leiden in 2009 tot een verlaging van het kostenniveau met circa EUR 15 miljoen. -Door de goede positionering van de Consulting-, ICT- en Application Outsourcingactiviteiten, de sterke vertegenwoordiging in de public sector, de verkoop van de verlieslatende BPO-activiteiten, het rendementsverbeteringsprogramma, de reeds aangekondigde reorganisatie en de aanstelling van een nieuwe directie voor Ordina Nederland, heeft Ordina er alle vertrouwen in dat zij de juiste maatregelen heeft getroffen om de economisch uitdagende periode het hoofd te bieden.