• Stijging van de recurring omzet in Q3 2010 (EUR 108,6 miljoen) ten opzichte van Q2 2010 (EUR 107,1 miljoen), ondanks minder werkdagen vanwege de zomervakantie.

• Recurring omzet in Q3 2010 bedraagt EUR 108,6 miljoen, een daling van 9% ten opzichte van Q3 2009 (EUR 119,3 miljoen).

• Continuering van omzetgroei per werkdag voor het derde achtereenvolgende kwartaal.

• Sterke omzetstijging van 10% in de finance markt ten opzichte van Q2 2010.

• Recurring EBITDA Q3 2010 EUR 2,6 miljoen (Q3 2009: EUR 5,6 mln).

• Positieve operationele kasstroom in Q3 2010 (ruim EUR 1 miljoen).

• Nettoschuld licht toegenomen in het derde kwartaal tot EUR 68,2 miljoen op 30 september 2010 (EUR 67,1 miljoen op eind Q2 2010). Hiermee blijven de ratio's binnen de met de financiers overeengekomen convenanten.

Vooruitzichten 2010

• De verkoop van Ormit zal naar verwachting deze week worden afgerond.

• Gebaseerd op de huidige marktontwikkelingen verwacht Ordina over 2010 een recurring EBITDA op voortgezette activiteiten van circa EUR 16 miljoen te realiseren.

• Recent is de derde rentebetaling uit hoofde van de in 2009 afgesloten achtergestelde lening, ten bedrage van EUR 0,9 miljoen, middels een betaling in contanten voldaan. Gelet hierop zal Ordina per 19 november aanstaande nieuwe gewone aandelen uitgeven onder de lopende underwriting overeenkomst. De emissie zal een waarde vertegenwoordigen van EUR 0,9 miljoen.

• De verwachte nettoschuldpositie zal einde Q4 2010 gedaald zijn naar circa EUR 48 miljoen. Hiermee blijft Ordina binnen de met financiers overeengekomen convenanten.

• Stijging van de recurring omzet in Q3 2010 (EUR 108,6 miljoen) ten opzichte van Q2 2010 (EUR 107,1 miljoen), ondanks minder werkdagen vanwege de zomervakantie. • Recurring omzet in Q3 2010 bedraagt EUR 108,6 miljoen, een daling van 9% ten opzichte van Q3 2009 (EUR 119,3 miljoen). • Continuering van omzetgroei per werkdag voor het derde achtereenvolgende kwartaal. • Sterke omzetstijging van 10% in de finance markt ten opzichte van Q2 2010. • Recurring EBITDA Q3 2010 EUR 2,6 miljoen (Q3 2009: EUR 5,6 mln). • Positieve operationele kasstroom in Q3 2010 (ruim EUR 1 miljoen). • Nettoschuld licht toegenomen in het derde kwartaal tot EUR 68,2 miljoen op 30 september 2010 (EUR 67,1 miljoen op eind Q2 2010). Hiermee blijven de ratio's binnen de met de financiers overeengekomen convenanten. Vooruitzichten 2010 • De verkoop van Ormit zal naar verwachting deze week worden afgerond. • Gebaseerd op de huidige marktontwikkelingen verwacht Ordina over 2010 een recurring EBITDA op voortgezette activiteiten van circa EUR 16 miljoen te realiseren. • Recent is de derde rentebetaling uit hoofde van de in 2009 afgesloten achtergestelde lening, ten bedrage van EUR 0,9 miljoen, middels een betaling in contanten voldaan. Gelet hierop zal Ordina per 19 november aanstaande nieuwe gewone aandelen uitgeven onder de lopende underwriting overeenkomst. De emissie zal een waarde vertegenwoordigen van EUR 0,9 miljoen. • De verwachte nettoschuldpositie zal einde Q4 2010 gedaald zijn naar circa EUR 48 miljoen. Hiermee blijft Ordina binnen de met financiers overeengekomen convenanten.