Dit waren de hoogtepunten:

§ De omzet op de voortgezette activiteiten bedroeg in 2009 EUR 542,3 miljoen. In 2008 was dit EUR 632,6 miljoen. Dit is een daling van 14%.

§ Het omzetaandeel van meerjarige overeenkomsten stijgt van 18% in 2008 naar 27% in 2009.

§ De recurring EBITDA op de voortgezette activiteiten bedroeg EUR 41,4 miljoen ten opzichte van EUR 59,4 miljoen in 2008. De relatieve marge over 2009 kwam daarmee uit op 7,6% ten opzichte van 9,4% in 2008.

§ De totale nettoschuld, inclusief de achtergestelde lening van nominaal EUR 27,5 miljoen, bedraagt per 31 december 2009 EUR 37,7 miljoen. Eind 2008 bedroeg deze EUR 85,1 miljoen. De totale nettoschuld/adjusted EBITDA is ultimo 2009 0,9 (1,6 eind 2008) en blijft daarmee ruim binnen de convenanten.

§ De nettowinst op de voortgezette activiteiten, inclusief eenmalige lasten ter grootte van EUR 9,0 miljoen, bedraagt EUR 1,3 miljoen ten opzichte van een nettowinst van EUR 15,6 miljoen over 2008 (2008 was inclusief verkoopwinst ad EUR 10,4 miljoen betreffende technical automation activiteiten).

§ De nettowinst per aandeel voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities bedraagt EUR 0,25 (2008: EUR 1,66 negatief). De recurring nettowinst per aandeel voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities bedraagt EUR 0,43 (2008: EUR 0,50).

§ Ordina kent een dividendbeleid waarin 25% van de nettowinst wordt uitgekeerd als dividend in contanten. Gezien de zeer bescheiden nettowinst over 2009, zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, conform het geldende beleid, worden voorgesteld om over 2009 geen dividend uit te keren.

§ Het tempo en de mate waarin de enigszins positieve signalen uit de markt zich zullen omzetten in een concreet aantrekkende vraag, blijft lastig te voorspellen. Bovendien ligt het aantal medewerkers bij Ordina begin 2010 lager dan het gemiddeld aantal in 2009. Al met al is het dan ook reëel te veronderstellen dat ook 2010 een uitdagend jaar wordt. Voor concrete verwachtingen ten aanzien van omzet en winst is het op dit moment dan ook te vroeg.

CEO Ronald Kasteel had volgende toelichting op de cijfers: ""2009 gaat voor Ordina in haar meer dan 35-jarige historie de boeken in als een bijzonder jaar. Een jaar dat we In moeilijke omstandigheden gestart zijn, maar dat we, gezien de omstandigheden uiteindelijk goed zijn doorgekomen. Dit is mede te danken aan een stijging van het omzetaandeel langetermijncontracten van 32%. De economie vertoont nu enigszins positievere signalen, al zijn deze nog niet zodanig dat we ervan uit mogen gaan dat de marktomstandigheden in onze industrie snel en robuust zullen verbeteren. We gaan er vooralsnog van uit dat 2010 opnieuw een uitdagend jaar zal worden. De start van 2010 bevestigt dat. Daarnaast wordt 2010 ook het jaar waarin we ons profiel als lokale specialistische dienstverlener verder vorm en inhoud zullen geven. Onze solide financiële basis en onze hechte klantrelaties vormen in elk geval een goed fundament om 2010 met verve tegemoet te treden en met elkaar alles op alles te zetten om opnieuw zo goed mogelijke resultaten neer te zetten."

Dit waren de hoogtepunten: § De omzet op de voortgezette activiteiten bedroeg in 2009 EUR 542,3 miljoen. In 2008 was dit EUR 632,6 miljoen. Dit is een daling van 14%. § Het omzetaandeel van meerjarige overeenkomsten stijgt van 18% in 2008 naar 27% in 2009. § De recurring EBITDA op de voortgezette activiteiten bedroeg EUR 41,4 miljoen ten opzichte van EUR 59,4 miljoen in 2008. De relatieve marge over 2009 kwam daarmee uit op 7,6% ten opzichte van 9,4% in 2008. § De totale nettoschuld, inclusief de achtergestelde lening van nominaal EUR 27,5 miljoen, bedraagt per 31 december 2009 EUR 37,7 miljoen. Eind 2008 bedroeg deze EUR 85,1 miljoen. De totale nettoschuld/adjusted EBITDA is ultimo 2009 0,9 (1,6 eind 2008) en blijft daarmee ruim binnen de convenanten. § De nettowinst op de voortgezette activiteiten, inclusief eenmalige lasten ter grootte van EUR 9,0 miljoen, bedraagt EUR 1,3 miljoen ten opzichte van een nettowinst van EUR 15,6 miljoen over 2008 (2008 was inclusief verkoopwinst ad EUR 10,4 miljoen betreffende technical automation activiteiten). § De nettowinst per aandeel voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities bedraagt EUR 0,25 (2008: EUR 1,66 negatief). De recurring nettowinst per aandeel voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities bedraagt EUR 0,43 (2008: EUR 0,50). § Ordina kent een dividendbeleid waarin 25% van de nettowinst wordt uitgekeerd als dividend in contanten. Gezien de zeer bescheiden nettowinst over 2009, zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, conform het geldende beleid, worden voorgesteld om over 2009 geen dividend uit te keren. § Het tempo en de mate waarin de enigszins positieve signalen uit de markt zich zullen omzetten in een concreet aantrekkende vraag, blijft lastig te voorspellen. Bovendien ligt het aantal medewerkers bij Ordina begin 2010 lager dan het gemiddeld aantal in 2009. Al met al is het dan ook reëel te veronderstellen dat ook 2010 een uitdagend jaar wordt. Voor concrete verwachtingen ten aanzien van omzet en winst is het op dit moment dan ook te vroeg. CEO Ronald Kasteel had volgende toelichting op de cijfers: ""2009 gaat voor Ordina in haar meer dan 35-jarige historie de boeken in als een bijzonder jaar. Een jaar dat we In moeilijke omstandigheden gestart zijn, maar dat we, gezien de omstandigheden uiteindelijk goed zijn doorgekomen. Dit is mede te danken aan een stijging van het omzetaandeel langetermijncontracten van 32%. De economie vertoont nu enigszins positievere signalen, al zijn deze nog niet zodanig dat we ervan uit mogen gaan dat de marktomstandigheden in onze industrie snel en robuust zullen verbeteren. We gaan er vooralsnog van uit dat 2010 opnieuw een uitdagend jaar zal worden. De start van 2010 bevestigt dat. Daarnaast wordt 2010 ook het jaar waarin we ons profiel als lokale specialistische dienstverlener verder vorm en inhoud zullen geven. Onze solide financiële basis en onze hechte klantrelaties vormen in elk geval een goed fundament om 2010 met verve tegemoet te treden en met elkaar alles op alles te zetten om opnieuw zo goed mogelijke resultaten neer te zetten."