Er werd nog een terugval van de orders van kapitaalgoederen met 0,8% berekend, waar de consensusverwachting lag op een terugval met 1,5%. Vooral de vraag naar vliegtuigen vertoonde een stijgende trend.

In februari werd al een stijging van de orders voor duurzame goederen met 2,1% opgetekend. Die maand was de eerste plus-maand, nadat de orders voordien zes maanden op rij waren gedaald.

Er werd nog een terugval van de orders van kapitaalgoederen met 0,8% berekend, waar de consensusverwachting lag op een terugval met 1,5%. Vooral de vraag naar vliegtuigen vertoonde een stijgende trend. In februari werd al een stijging van de orders voor duurzame goederen met 2,1% opgetekend. Die maand was de eerste plus-maand, nadat de orders voordien zes maanden op rij waren gedaald.