De ontwikkeling van de goudprijs in euro's vertoont een korte termijn bullish vlagpatroon. Per saldo lijkt de vraag toe te nemen door de gestaag hogere bodems.

De blauwe candles in de zilverprijs wijzen op een sterk positief momentum. Rond $ 34 doemt een weerstandlijn op, maar een hogere bodem rond $ 31 illustreert toenemende vraag.

De ontwikkeling van de goudprijs in euro's vertoont een korte termijn bullish vlagpatroon. Per saldo lijkt de vraag toe te nemen door de gestaag hogere bodems. De blauwe candles in de zilverprijs wijzen op een sterk positief momentum. Rond $ 34 doemt een weerstandlijn op, maar een hogere bodem rond $ 31 illustreert toenemende vraag.