Het steeds bredere conjunctuurherstel in ontwikkelde markten - in combinatie met tekenen dat in China het dieptepunt is gepasseerd en de nog altijd zeer grote 'output gaps' in de meeste ontwikkelde economieën - brengt aanzienlijke opwaartse

risico's met zich mee voor onze basisvooruitzichten van een geleidelijk, maar bescheiden mondiaal groeiherstel.

Dit betekent niet dat de mondiale groei zodanig is aangetrokken dat het de angst in de markt over de effecten van een bredere crisis in opkomende markten of een forse politieke crisis in Washington als gevolg van de aanstaande onderhandelingen over het schuldplafond volledig zal wegnemen.

Het betekent volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy ING Investment Management, echter wel dat dit opwaartse risico ook door de markten moet worden ingeprijsd en dat de onderstroom in de markten in dat geval waarschijnlijk niet gunstig blijft voor risicovolle beleggingscategorieën.

Dit betekent dat het opwaartse potentieel in aandelen en andere beleggingscategorieën die profiteren van mondiale groei, zoals grondstoffen, op dit moment aanwezig is, terwijl ook voortdurende voorzichtigheid ten aanzien van obligaties geboden lijkt.

Ondank nog steeds duidelijk zichtbare risico's zorgt een geleidelijk grotere economische taart voor belangrijkere steun voor financiële markten.

Dat besef biedt waarschijnlijk een beter aanknopingspunt op weg naar rendement dan toegeven aan de verleiding vooral te focussen op het risico van ongelukken onderweg.

Het steeds bredere conjunctuurherstel in ontwikkelde markten - in combinatie met tekenen dat in China het dieptepunt is gepasseerd en de nog altijd zeer grote 'output gaps' in de meeste ontwikkelde economieën - brengt aanzienlijke opwaartse risico's met zich mee voor onze basisvooruitzichten van een geleidelijk, maar bescheiden mondiaal groeiherstel. Dit betekent niet dat de mondiale groei zodanig is aangetrokken dat het de angst in de markt over de effecten van een bredere crisis in opkomende markten of een forse politieke crisis in Washington als gevolg van de aanstaande onderhandelingen over het schuldplafond volledig zal wegnemen. Het betekent volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy ING Investment Management, echter wel dat dit opwaartse risico ook door de markten moet worden ingeprijsd en dat de onderstroom in de markten in dat geval waarschijnlijk niet gunstig blijft voor risicovolle beleggingscategorieën. Dit betekent dat het opwaartse potentieel in aandelen en andere beleggingscategorieën die profiteren van mondiale groei, zoals grondstoffen, op dit moment aanwezig is, terwijl ook voortdurende voorzichtigheid ten aanzien van obligaties geboden lijkt. Ondank nog steeds duidelijk zichtbare risico's zorgt een geleidelijk grotere economische taart voor belangrijkere steun voor financiële markten. Dat besef biedt waarschijnlijk een beter aanknopingspunt op weg naar rendement dan toegeven aan de verleiding vooral te focussen op het risico van ongelukken onderweg.