Zowel de private als publieke bestedingen, de investeringen, de in- en uitvoer droegen bij tot die hoogconjunctuur.

De bruto spaarneiging van de private sector brokkelde af maar bleef zeer hoog. De werkloosheid daalde maar lag in de eurozone toch dubbel zo hoog.

De inflatie klom hogerop, maar bleef op een beheersbaar peil. Het overschot op de lopende rekening daalde door o.a. de sneller stijgende invoer en de lagere spaarneiging.

Het begrotingssaldo verbeterde. De staatsschuld brokkelde af en was vrij laag. De kortetermijnrentevoeten zaten in de lift door de geleidelijke monetaire verstrakking. De langetermijnrente steeg omwille van de sterke bbp-groei en de hogere inflatie.

Zowel de private als publieke bestedingen, de investeringen, de in- en uitvoer droegen bij tot die hoogconjunctuur. De bruto spaarneiging van de private sector brokkelde af maar bleef zeer hoog. De werkloosheid daalde maar lag in de eurozone toch dubbel zo hoog. De inflatie klom hogerop, maar bleef op een beheersbaar peil. Het overschot op de lopende rekening daalde door o.a. de sneller stijgende invoer en de lagere spaarneiging. Het begrotingssaldo verbeterde. De staatsschuld brokkelde af en was vrij laag. De kortetermijnrentevoeten zaten in de lift door de geleidelijke monetaire verstrakking. De langetermijnrente steeg omwille van de sterke bbp-groei en de hogere inflatie.