De sterk oplopende inflatie in de voorafgaande jaren -zowel in absolute als relatieve termen- sijpelde immers door in de lonen waardoor de Belgische bedrijven het steeds moeilijker kregen op de internationale markten.

Getuige hiervan is niet alleen de ontwikkeling van relatieve loonkost maar zeker ook de terugval in de lopende rekening.

Voor een land dat letterlijk leeft van haar export, vormt dit een bijzonder ongunstig teken. Daarom is de terugval van de inflatie tot een jaarritme van 1,10% meer dan welkom.

De sterk oplopende inflatie in de voorafgaande jaren -zowel in absolute als relatieve termen- sijpelde immers door in de lonen waardoor de Belgische bedrijven het steeds moeilijker kregen op de internationale markten. Getuige hiervan is niet alleen de ontwikkeling van relatieve loonkost maar zeker ook de terugval in de lopende rekening. Voor een land dat letterlijk leeft van haar export, vormt dit een bijzonder ongunstig teken. Daarom is de terugval van de inflatie tot een jaarritme van 1,10% meer dan welkom.