Melsens ging uit van een EBITDA-guidance in een range van 520 tot 540 miljoen euro en van een nettowinst in een band van 230 tot 250 miljoen euro. Die voorspelling bleek aardig te kloppen.

De goede resultaten van het eerste semester van 2010 lieten

Mobistar inderdaad toe de vooruitzichten voor het volledige boekjaar 2010 te verhogen, zo stelde het bedrijf zelf. Het management verwacht nu:

- een stijging van de omzet van ongeveer 5 % ten opzichte van een omzet die minstens vergelijkbaar is met die van 2009, initieel voorzien;

- een nettoresultaat tussen 225 en 245 miljoen euro ten opzichte van een nettoresultaat tussen 210 en 230 miljoen euro, initieel voorzien;

- een EBITDA tussen 520 en 540 miljoen euro ten opzichte van een EBITDA tussen 500 en 520 miljoen euro, initieel voorzien;

- een bevestiging van het investeringsniveau op 10 % van de omzet uit telefonie;

- een organische kasstroom tussen 330 en 350 miljoen euro vóór eventuele betaling van de bijdragen voor de verlenging van de 2g-licentie ten opzichte van een organische kasstroom tussen 260 en 280 miljoen euro, initieel voorzien. Deze herziening is het gevolg van het bedrijfsresultaat van Mobistar en een optimalisatie van de fiscale voorafbetalingen.

De toekomstperspectieven van Mobistar houden rekening met de invloed van de regelgevende maatregelen en zijn investeringsprogramma. De hypotheses zijn gebaseerd op de actuele cijfers van de evolutie van de Belgische economische situatie en zouden kunnen gewijzigd worden indien er verandering komt in het dossier van de subsidiëring

van mobiele telefoons en/of indien de evolutie van het regulatoire kader.

Mobistar zet zijn strategie van waardecreatie verder ondanks de aanhoudende regulatoire druk.

Mobistar kondigde in februari 2010 een commerciële investering van 15 miljoen euro aan voor de ontwikkeling van een 'quadruple play' offer voor de residentiële markt. De lancering van het commerciële aanbod is gepland voor het najaar.

Mobistar heeft kennis genomen van de beslissing van het BIPT om vanaf 1 augustus 2010 de mobiele terminatie-tarieven voor Mobistar te verlagen van 9,02 eurocent naar 5,05 eurocent. Mobistar heeft op basis van het discriminatoir en marktverstorend karakter beroep aangetekend tegen de voorgestelde daling van de terminatietarieven bij het hof van Beroep van Brussel.

Melsens ging uit van een EBITDA-guidance in een range van 520 tot 540 miljoen euro en van een nettowinst in een band van 230 tot 250 miljoen euro. Die voorspelling bleek aardig te kloppen. De goede resultaten van het eerste semester van 2010 lieten Mobistar inderdaad toe de vooruitzichten voor het volledige boekjaar 2010 te verhogen, zo stelde het bedrijf zelf. Het management verwacht nu: - een stijging van de omzet van ongeveer 5 % ten opzichte van een omzet die minstens vergelijkbaar is met die van 2009, initieel voorzien; - een nettoresultaat tussen 225 en 245 miljoen euro ten opzichte van een nettoresultaat tussen 210 en 230 miljoen euro, initieel voorzien; - een EBITDA tussen 520 en 540 miljoen euro ten opzichte van een EBITDA tussen 500 en 520 miljoen euro, initieel voorzien; - een bevestiging van het investeringsniveau op 10 % van de omzet uit telefonie; - een organische kasstroom tussen 330 en 350 miljoen euro vóór eventuele betaling van de bijdragen voor de verlenging van de 2g-licentie ten opzichte van een organische kasstroom tussen 260 en 280 miljoen euro, initieel voorzien. Deze herziening is het gevolg van het bedrijfsresultaat van Mobistar en een optimalisatie van de fiscale voorafbetalingen. De toekomstperspectieven van Mobistar houden rekening met de invloed van de regelgevende maatregelen en zijn investeringsprogramma. De hypotheses zijn gebaseerd op de actuele cijfers van de evolutie van de Belgische economische situatie en zouden kunnen gewijzigd worden indien er verandering komt in het dossier van de subsidiëring van mobiele telefoons en/of indien de evolutie van het regulatoire kader. Mobistar zet zijn strategie van waardecreatie verder ondanks de aanhoudende regulatoire druk. Mobistar kondigde in februari 2010 een commerciële investering van 15 miljoen euro aan voor de ontwikkeling van een 'quadruple play' offer voor de residentiële markt. De lancering van het commerciële aanbod is gepland voor het najaar. Mobistar heeft kennis genomen van de beslissing van het BIPT om vanaf 1 augustus 2010 de mobiele terminatie-tarieven voor Mobistar te verlagen van 9,02 eurocent naar 5,05 eurocent. Mobistar heeft op basis van het discriminatoir en marktverstorend karakter beroep aangetekend tegen de voorgestelde daling van de terminatietarieven bij het hof van Beroep van Brussel.