De brutowinstmarge van het tweede kwartaal van 2009 kwam uit op 20,0% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 24,7% in het tweede kwartaal van 2008. De brutomarge bedroeg 20,9% mits uitsluiting van een éénmalige herstructureringskost van 385 duizend EURO, welke toewijsbaar is aan de kostprijs van verkochte goederen.

De EBIT voor het tweede kwartaal van 2009 bedroeg -11,3 miljoen EURO of -27,4% ten opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -6,6 miljoen EURO in het tweede kwartaal van 2008 of -10,9% ten opzichte van de opbrengsten.

Het nettoresultaat voor het tweede kwartaal van 2009 bedroeg -11,6 miljoen EURO of -0,28 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -5,6 miljoen EURO in het tweede kwartaal van 2008 of -0,14 EURO per gewoon aandeel.

Het nettoresultaat van het tweede kwartaal van 2009 werd enerzijds positief beïnvloed met 4,2 miljoen EURO aan belastingen en anderzijds negatief beïnvloed door het negatieve financiële resultaat van -4,5 miljoen EURO.

3,7 miljoen EURO van het negatieve financiële resultaat was het gevolg van een zwakkere US dollar koers tegenover de EURO waarvan ongerealiseerde wisselkoersverliezen op US Dollar bankrekeningen het gevolg waren en de "Mark to Market" uitwaardering van nog openstaande USD hedging contracten in 2009.

De balans van de onderneming bevat 28,2 miljoen EURO aan liquide middelen en een verlaagde voorraadpositie van 21,6 miljoen EURO. Per juni 2009 werd een bedrag van 7 miljoen EURO opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten.

De brutowinstmarge van het tweede kwartaal van 2009 kwam uit op 20,0% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 24,7% in het tweede kwartaal van 2008. De brutomarge bedroeg 20,9% mits uitsluiting van een éénmalige herstructureringskost van 385 duizend EURO, welke toewijsbaar is aan de kostprijs van verkochte goederen.De EBIT voor het tweede kwartaal van 2009 bedroeg -11,3 miljoen EURO of -27,4% ten opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -6,6 miljoen EURO in het tweede kwartaal van 2008 of -10,9% ten opzichte van de opbrengsten.Het nettoresultaat voor het tweede kwartaal van 2009 bedroeg -11,6 miljoen EURO of -0,28 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -5,6 miljoen EURO in het tweede kwartaal van 2008 of -0,14 EURO per gewoon aandeel. Het nettoresultaat van het tweede kwartaal van 2009 werd enerzijds positief beïnvloed met 4,2 miljoen EURO aan belastingen en anderzijds negatief beïnvloed door het negatieve financiële resultaat van -4,5 miljoen EURO. 3,7 miljoen EURO van het negatieve financiële resultaat was het gevolg van een zwakkere US dollar koers tegenover de EURO waarvan ongerealiseerde wisselkoersverliezen op US Dollar bankrekeningen het gevolg waren en de "Mark to Market" uitwaardering van nog openstaande USD hedging contracten in 2009.De balans van de onderneming bevat 28,2 miljoen EURO aan liquide middelen en een verlaagde voorraadpositie van 21,6 miljoen EURO. Per juni 2009 werd een bedrag van 7 miljoen EURO opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten.