*De opbrengsten voor het derde kwartaal van 2009 bedroegen 35,7 miljoen EURO in vergelijking met 60,3 miljoen EURO tijdens het derde kwartaal van 2008.

*De brutowinstmarge van het derde kwartaal van 2009 bedroeg 30,2% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met 26,6% in het derde kwartaal van 2008. Niettemin was er een wezenlijke stijging van de brutowinstmarge (met uitsluiting van de herstructureringskosten), dit in vergelijking met het tweede kwartaal 2009, van 20,9% naar 30,3% ten gevolge van voordelige wisselkoersen en voortdurende optimalisaties in het productieproces.

*In vergelijking met het derde kwartaal van 2008 daalden de bedrijfskosten met 5,3, miljoen EURO in het derde kwartaal van 2009, met uitsluiting van de herstructureringskosten, van 22,8 miljoen EURO naar 17,5 miljoen EURO. Deze daling was voornamelijk het gevolg van kostenbesparingen en lagere kosten die in verhouding staan tot de verkopen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2009 bleven de bedrijfskosten (met uitsluiting van de herstructureringskosten) dalen van 18,3 miljoen EURO naar 17,4 miljoen EURO.

*De EBIT voor het derde kwartaal van 2009 bedroeg -6,7 miljoen EURO of -18,9% ten opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -6,8 miljoen EURO in het derde kwartaal van 2008 of -11,2% ten opzichte van de opbrengsten. Ten opzicht van het tweede kwartaal van 2009 daalde het negatieve bedrijfsresultaat (EBIT, en met uitsluiting van de herstructureringskosten) van -9,7 miljoen EURO naar -6,7 miljoen EURO in het derde kwartaal van 2009.

*Het nettoresultaat voor het derde kwartaal van 2009 bedroeg -8,9 miljoen EURO of -0,22 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -2,9 miljoen EURO of -0,07 EURO per aandeel zelfde periode vorig jaar.

Het bedrijf heeft een kapitaalsverhoging van ongeveer 20 miljoen EURO goedgekeurd die mee zal dienen om de kosten te dragen verbonden aan de verdere transformatie van het bedrijf. Het bedrijf overweegt momenteel verschillende alternatieven. Meer details zullen te gelegener tijd worden meegedeeld.

De strategie is er expliciet op gericht om weg te gaan van commoditized hardware naar een volledig geïntegreerd aanbod voor de markten van mobiel breedband:

-Voor het segment USB-modems ('attached solutions'): een focus op het leveren van innovatieve en geïntegreerde oplossingen, gebaseerd op software, services en hardware. Dit betekent een duidelijke verschuiving, weg van commoditized hardware. Dit impliceert ook dat de sales-afdelingen vooral zullen focussen op de netwerkoperatoren die innovatie, customisatie en flexibilteit hoog in het vaandel voeren, en zich naast de klassieke operatoren ook zullen richten tot nieuwe types van klanten zoals communities, content/service providers, virtuele mobiele operatoren (MVNO's)...

-Voor inbouwmodules ('embedded solutions'): een omslag van de eenvoudige integratie van een module naar het aanbieden van diensten met een hoge toegevoegde waarde aan de fabrikanten.

Option voorziet deze oplossingen voor mobiele internettoestellen (MID's) en andere elektronische producten voor professioneel of thuisgebruik, zoals e-readers, spelconsoles en digitale camera's.

*De opbrengsten voor het derde kwartaal van 2009 bedroegen 35,7 miljoen EURO in vergelijking met 60,3 miljoen EURO tijdens het derde kwartaal van 2008. *De brutowinstmarge van het derde kwartaal van 2009 bedroeg 30,2% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met 26,6% in het derde kwartaal van 2008. Niettemin was er een wezenlijke stijging van de brutowinstmarge (met uitsluiting van de herstructureringskosten), dit in vergelijking met het tweede kwartaal 2009, van 20,9% naar 30,3% ten gevolge van voordelige wisselkoersen en voortdurende optimalisaties in het productieproces. *In vergelijking met het derde kwartaal van 2008 daalden de bedrijfskosten met 5,3, miljoen EURO in het derde kwartaal van 2009, met uitsluiting van de herstructureringskosten, van 22,8 miljoen EURO naar 17,5 miljoen EURO. Deze daling was voornamelijk het gevolg van kostenbesparingen en lagere kosten die in verhouding staan tot de verkopen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2009 bleven de bedrijfskosten (met uitsluiting van de herstructureringskosten) dalen van 18,3 miljoen EURO naar 17,4 miljoen EURO. *De EBIT voor het derde kwartaal van 2009 bedroeg -6,7 miljoen EURO of -18,9% ten opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van -6,8 miljoen EURO in het derde kwartaal van 2008 of -11,2% ten opzichte van de opbrengsten. Ten opzicht van het tweede kwartaal van 2009 daalde het negatieve bedrijfsresultaat (EBIT, en met uitsluiting van de herstructureringskosten) van -9,7 miljoen EURO naar -6,7 miljoen EURO in het derde kwartaal van 2009. *Het nettoresultaat voor het derde kwartaal van 2009 bedroeg -8,9 miljoen EURO of -0,22 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van -2,9 miljoen EURO of -0,07 EURO per aandeel zelfde periode vorig jaar. Het bedrijf heeft een kapitaalsverhoging van ongeveer 20 miljoen EURO goedgekeurd die mee zal dienen om de kosten te dragen verbonden aan de verdere transformatie van het bedrijf. Het bedrijf overweegt momenteel verschillende alternatieven. Meer details zullen te gelegener tijd worden meegedeeld. De strategie is er expliciet op gericht om weg te gaan van commoditized hardware naar een volledig geïntegreerd aanbod voor de markten van mobiel breedband: -Voor het segment USB-modems ('attached solutions'): een focus op het leveren van innovatieve en geïntegreerde oplossingen, gebaseerd op software, services en hardware. Dit betekent een duidelijke verschuiving, weg van commoditized hardware. Dit impliceert ook dat de sales-afdelingen vooral zullen focussen op de netwerkoperatoren die innovatie, customisatie en flexibilteit hoog in het vaandel voeren, en zich naast de klassieke operatoren ook zullen richten tot nieuwe types van klanten zoals communities, content/service providers, virtuele mobiele operatoren (MVNO's)... -Voor inbouwmodules ('embedded solutions'): een omslag van de eenvoudige integratie van een module naar het aanbieden van diensten met een hoge toegevoegde waarde aan de fabrikanten. Option voorziet deze oplossingen voor mobiele internettoestellen (MID's) en andere elektronische producten voor professioneel of thuisgebruik, zoals e-readers, spelconsoles en digitale camera's.