Option had dit onderzoek gevraagd evenals de onmiddellijke registratie van de invoer omwille van de ernstige schade die veroorzaakt wordt door de scherpe stijging van gedumpte goederen op de Europese markt.

Omwille van de snelheid waarmee deze invoer toeneemt en de ernst van de schade die hierdoor veroorzaakt wordt, heeft de Commissie gelijktijdig en op verzoek van de Belgische regering een onderzoek gestart naar de noodzaak om vrijwaringsmaatregelen te nemen met betrekking tot de import van WWAN modems.

Deze situatie in Europa is zeer verschillend van vele andere markten in de wereld waar er eerlijke handelspraktijken heersen en waar Option's producten competitief zijn en gewaardeerd worden door de klanten.

Option is ervan overtuigd dat het zeer belangrijk is dat Europa waakt over een competitieve marktomgeving waarbinnen eerlijke handelspraktijken en respect voor de van kracht zijnde wetgeving de belangen van alle betrokken partijen beschermt.

De geschiedenis van de technologie bevestigt steeds weer dat eerlijke concurrentie de beste resultaten oplevert voor innovatie en groei.

Oneerlijke concurrentie daarentegen brengt jobs in gevaar, is nadelig voor de eindgebruikers en ontwikkelaars en vertraagt op langere termijn de technologische vooruitgang.

Option had dit onderzoek gevraagd evenals de onmiddellijke registratie van de invoer omwille van de ernstige schade die veroorzaakt wordt door de scherpe stijging van gedumpte goederen op de Europese markt. Omwille van de snelheid waarmee deze invoer toeneemt en de ernst van de schade die hierdoor veroorzaakt wordt, heeft de Commissie gelijktijdig en op verzoek van de Belgische regering een onderzoek gestart naar de noodzaak om vrijwaringsmaatregelen te nemen met betrekking tot de import van WWAN modems. Deze situatie in Europa is zeer verschillend van vele andere markten in de wereld waar er eerlijke handelspraktijken heersen en waar Option's producten competitief zijn en gewaardeerd worden door de klanten. Option is ervan overtuigd dat het zeer belangrijk is dat Europa waakt over een competitieve marktomgeving waarbinnen eerlijke handelspraktijken en respect voor de van kracht zijnde wetgeving de belangen van alle betrokken partijen beschermt. De geschiedenis van de technologie bevestigt steeds weer dat eerlijke concurrentie de beste resultaten oplevert voor innovatie en groei. Oneerlijke concurrentie daarentegen brengt jobs in gevaar, is nadelig voor de eindgebruikers en ontwikkelaars en vertraagt op langere termijn de technologische vooruitgang.