-Een bodemprocedure tot terugdraaiing van de nationalisatie van de Nederlandse onderdelen, danwel, als dat niet meer kan, vergoeding van de aangerichte schade.

-Een Kort Geding tot fixatie van wat ze momenteel doen met de Nederlandse onderdelen van Fortis en ABN Amro, met inbegrip van de verzekeringen. Doel: voorkomen dat men de activiteiten doorverkoopt en terugdraaiing onmogelijk maakt. Eerstvolgende rolzitting: 13 mei a.s.

-Een Voorlopig Getuigenverhoor, om alle hoofdrolspelers onder ede te horen. De daarbij te stellen vragen bepalen wij als eisers zelf en we kunnen ook rechtstreeks ondervragen. Eerste behandeling waarschijnlijk in juni a.s.

-Verder hebben ze een procedure in voorbereiding voor het verhalen van alle schade die is ontstaan door wat er gebeurd is in de periode medio 2007 - september 2008. De Gier meent dat er ernstige fouten zijn gemaakt, met name door het toenmalige bestuur (Lippens en consorte), maar ook door de toezichthouders. Een belangrijke target daarbij is De Nederlandsche Bank en het Nederlandse Ministerie van Financiën.

-Een bodemprocedure tot terugdraaiing van de nationalisatie van de Nederlandse onderdelen, danwel, als dat niet meer kan, vergoeding van de aangerichte schade. -Een Kort Geding tot fixatie van wat ze momenteel doen met de Nederlandse onderdelen van Fortis en ABN Amro, met inbegrip van de verzekeringen. Doel: voorkomen dat men de activiteiten doorverkoopt en terugdraaiing onmogelijk maakt. Eerstvolgende rolzitting: 13 mei a.s. -Een Voorlopig Getuigenverhoor, om alle hoofdrolspelers onder ede te horen. De daarbij te stellen vragen bepalen wij als eisers zelf en we kunnen ook rechtstreeks ondervragen. Eerste behandeling waarschijnlijk in juni a.s.-Verder hebben ze een procedure in voorbereiding voor het verhalen van alle schade die is ontstaan door wat er gebeurd is in de periode medio 2007 - september 2008. De Gier meent dat er ernstige fouten zijn gemaakt, met name door het toenmalige bestuur (Lippens en consorte), maar ook door de toezichthouders. Een belangrijke target daarbij is De Nederlandsche Bank en het Nederlandse Ministerie van Financiën.