"In het eerste kwartaal van 2013 produceerde de divisie Tsjechië een nettoresultaat van 132 miljoen euro, iets lager dan het gemiddelde van 145 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. De nettoprovisie-inkomsten stegen, de kosten bleven onder controle en de waardeverminderingen op kredieten bleven min of meer stabiel. De nettorente-inkomsten bleven gelijk, zonder rekening te houden met de wisselkoerseffecten, terwijl de nettorentemarge lichtjes steeg. De gecombineerde ratio in schadeverzekeringen steeg licht."

"In het eerste kwartaal van 2013 behaalde de divisie Internationale Markten een nettoresultaat van -87 miljoen euro. Dat is lager dan het gemiddelde van -65 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. Het kwartaalresultaat werd beïnvloed door de boeking van de Hongaarse bankenheffing voor het volledige boekjaar en door hoge waardeverminderingen op kredieten in Ierland. We verwachten daar een waardevermindering tussen 300 en 400 miljoen euro voor het volledige boekjaar."

"In het eerste kwartaal van 2013 produceerde de divisie Tsjechië een nettoresultaat van 132 miljoen euro, iets lager dan het gemiddelde van 145 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. De nettoprovisie-inkomsten stegen, de kosten bleven onder controle en de waardeverminderingen op kredieten bleven min of meer stabiel. De nettorente-inkomsten bleven gelijk, zonder rekening te houden met de wisselkoerseffecten, terwijl de nettorentemarge lichtjes steeg. De gecombineerde ratio in schadeverzekeringen steeg licht." "In het eerste kwartaal van 2013 behaalde de divisie Internationale Markten een nettoresultaat van -87 miljoen euro. Dat is lager dan het gemiddelde van -65 miljoen euro van de vier voorgaande kwartalen. Het kwartaalresultaat werd beïnvloed door de boeking van de Hongaarse bankenheffing voor het volledige boekjaar en door hoge waardeverminderingen op kredieten in Ierland. We verwachten daar een waardevermindering tussen 300 en 400 miljoen euro voor het volledige boekjaar."