Toch zouden de verliezen relatief beperkt kunnen blijven. Op basis van de futures wordt bijvoorbeeld voor de Footsie in Londen een daling met 11 tot 14 punten of 0,30% verwacht.

De vraag blijft uiteraard hoe de huidige recessie gaat evolueren. De meeste economen zijn van mening dat er wel degelijk sprake is van een uitbodeming van de recessie, zij het dat er voorlopig geen indicatoren zijn die op een krachtig economisch herstel kunnen wijzen.

Toch zouden de verliezen relatief beperkt kunnen blijven. Op basis van de futures wordt bijvoorbeeld voor de Footsie in Londen een daling met 11 tot 14 punten of 0,30% verwacht. De vraag blijft uiteraard hoe de huidige recessie gaat evolueren. De meeste economen zijn van mening dat er wel degelijk sprake is van een uitbodeming van de recessie, zij het dat er voorlopig geen indicatoren zijn die op een krachtig economisch herstel kunnen wijzen.