Volgens de analisten kan slechts van een definitieve terugkeer van die rust worden gesproken wanneer ook de rente op de langerlopende obligatie (bijvoorbeeld de 10-jarige) weer daalt.

Daar is voorlopig geen sprake van, want onderhuids leeft de vrees dat de besparingsmaatregelen de begrotingstekorten niet gaan doen afnemen en de overheidsschulden in onvoldoende mate gaan drukken.

Volgens de analisten kan slechts van een definitieve terugkeer van die rust worden gesproken wanneer ook de rente op de langerlopende obligatie (bijvoorbeeld de 10-jarige) weer daalt. Daar is voorlopig geen sprake van, want onderhuids leeft de vrees dat de besparingsmaatregelen de begrotingstekorten niet gaan doen afnemen en de overheidsschulden in onvoldoende mate gaan drukken.