Frans Cremers, vice voorzitter en voorzitter van het audit committee van Fugro, heeft zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen neergelegd.

Dat is opmerkelijk, want op de AVA van 27 maart zou hij officieel aftreden. Als reden geeft Cremers aan dat de snelheid waarmee veranderingen binnen de financiële organisatie van Fugro worden uitgevoerd en dat besluiten van de raad van commissarissen dienaangaande niet adequaat worden doorgevoerd de aanleiding vormen voor zijn besluit.

Fugro benadrukt dat de genoemde aanleiding niet de gerapporteerde of nog te rapporteren cijfers betreft. De publicatiedatum van de jaarcijfers 2012 blijft ongewijzigd (8 maart 2013).

Fugro is, zoals eerder aangekondigd, bezig met een review van haar strategie. Dit omvat volgens het concern ook de holding functies, waaronder de financiële organisatie en processen.

De onderneming vindt het van belang dat de uitkomsten van het strategie proces ook meegenomen worden in verandering van de financiële organisatie.

Fugro verwacht in de tweede helft van 2013 mededelingen te doen over de review van de strategie.

Echt rustig verloopt het niet in de top van het bedrijf. Op 16 november 2012 legde Arnold Steenbakker zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur neer.

Hij was pas op 1 januari van dat jaar aangetreden. Fugro kondigde in mei 2012 een review aan naar alle opties op het gebied van seismische dataverzameling op zee. Op 24 september 2012 werd de verkoop van de meerderheid van de Geoscience Divisie aangekondigd.

Dat het bedrijf zo kort voor de jaarcijfers stelt dat er geen zaken rond de cijfers spelen, geeft ons het vertrouwen dat de winstverwachting voor heel 2012, die in oktober was verlaagd naar een lichte daling van 3% naar circa Eur 280 mln, gewoon wordt gehaald. Theodoor Gilissen Bankiers vindt de koersval van gisteren overdreven en herhaalt het koopadvies.

Frans Cremers, vice voorzitter en voorzitter van het audit committee van Fugro, heeft zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen neergelegd. Dat is opmerkelijk, want op de AVA van 27 maart zou hij officieel aftreden. Als reden geeft Cremers aan dat de snelheid waarmee veranderingen binnen de financiële organisatie van Fugro worden uitgevoerd en dat besluiten van de raad van commissarissen dienaangaande niet adequaat worden doorgevoerd de aanleiding vormen voor zijn besluit. Fugro benadrukt dat de genoemde aanleiding niet de gerapporteerde of nog te rapporteren cijfers betreft. De publicatiedatum van de jaarcijfers 2012 blijft ongewijzigd (8 maart 2013). Fugro is, zoals eerder aangekondigd, bezig met een review van haar strategie. Dit omvat volgens het concern ook de holding functies, waaronder de financiële organisatie en processen. De onderneming vindt het van belang dat de uitkomsten van het strategie proces ook meegenomen worden in verandering van de financiële organisatie. Fugro verwacht in de tweede helft van 2013 mededelingen te doen over de review van de strategie. Echt rustig verloopt het niet in de top van het bedrijf. Op 16 november 2012 legde Arnold Steenbakker zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur neer. Hij was pas op 1 januari van dat jaar aangetreden. Fugro kondigde in mei 2012 een review aan naar alle opties op het gebied van seismische dataverzameling op zee. Op 24 september 2012 werd de verkoop van de meerderheid van de Geoscience Divisie aangekondigd. Dat het bedrijf zo kort voor de jaarcijfers stelt dat er geen zaken rond de cijfers spelen, geeft ons het vertrouwen dat de winstverwachting voor heel 2012, die in oktober was verlaagd naar een lichte daling van 3% naar circa Eur 280 mln, gewoon wordt gehaald. Theodoor Gilissen Bankiers vindt de koersval van gisteren overdreven en herhaalt het koopadvies.