De ECB slaagde erin via een uitgebreid arsenaal van conventionele en niet-conventionele maatregelen de negatieve effecten te beperken.

De oorzaak van de financiële desintegratie, de schuldencrisis, kan de centrale bank evenwel niet wegnemen.

De oplossingen voor de crisis zijn niettemin gekend en liggen in de handen van de politici.

Met vier reeds aangevangen 'werven' (het verzekeren van de solvabiliteit van de landen, het veiliger maken van individuele banken, de invoering van een macro-prudentieel toezicht, het doorknippen van de link tussen de kredietwaardigheid van banken en nationale overheden) hebben die aangetoond de weg van de verdere financiële integratie te zullen blijven bewandelen.

Het afstaan van nationale soevereiniteit is inherent verbonden aan die keuze. Er blijft op dat vlak nog een hele weg te gaan. Allicht zal die weg stapsgewijs op het ritme van opeenvolgende nieuwe crisissen worden afgelegd.

De ECB slaagde erin via een uitgebreid arsenaal van conventionele en niet-conventionele maatregelen de negatieve effecten te beperken. De oorzaak van de financiële desintegratie, de schuldencrisis, kan de centrale bank evenwel niet wegnemen. De oplossingen voor de crisis zijn niettemin gekend en liggen in de handen van de politici. Met vier reeds aangevangen 'werven' (het verzekeren van de solvabiliteit van de landen, het veiliger maken van individuele banken, de invoering van een macro-prudentieel toezicht, het doorknippen van de link tussen de kredietwaardigheid van banken en nationale overheden) hebben die aangetoond de weg van de verdere financiële integratie te zullen blijven bewandelen. Het afstaan van nationale soevereiniteit is inherent verbonden aan die keuze. Er blijft op dat vlak nog een hele weg te gaan. Allicht zal die weg stapsgewijs op het ritme van opeenvolgende nieuwe crisissen worden afgelegd.