Wat die oplossing zal inhouden, valt onmogelijk te voorspellen. Al evenmin zijn de gevolgen van zo'n oplossing voor de financiële markten te voorzien.

Deutsche Bank is van mening dat de oplossing voor het schuldenplafond met een grote verkoopgolf gepaard zal gaan. Meer bepaald zullen de financiële markten de politici dwingen om rond de tafel te gaan zitten en een oplossing voor dit prangende probleem uit te werken

Volgens Jim Reid van Deutsche Bank zal het dus de beurs zijn die Washington op haar verantwoordelijkheid zal wijzen. Zonder een externe shock zullen zowel republikeinen als democraten op hun respectievelijke standpunten blijven zitten, zonder dat er ook maar een meter vooruitgang geboekt wordt.

Wat die oplossing zal inhouden, valt onmogelijk te voorspellen. Al evenmin zijn de gevolgen van zo'n oplossing voor de financiële markten te voorzien. Deutsche Bank is van mening dat de oplossing voor het schuldenplafond met een grote verkoopgolf gepaard zal gaan. Meer bepaald zullen de financiële markten de politici dwingen om rond de tafel te gaan zitten en een oplossing voor dit prangende probleem uit te werken Volgens Jim Reid van Deutsche Bank zal het dus de beurs zijn die Washington op haar verantwoordelijkheid zal wijzen. Zonder een externe shock zullen zowel republikeinen als democraten op hun respectievelijke standpunten blijven zitten, zonder dat er ook maar een meter vooruitgang geboekt wordt.