In de VS geven beide partijen elkaar volgens Theodoor Gilissen Bankiers wat ruimte. De republikeinen zijn bereid om de

inkomensgrens voor belastingverhoging te accepteren bij een inkomen van meer dan USD 1 mln.

In een reactie daarop verklaarde President Barack Obama dat hij een andere belasting grens van USD 250.000 wel wil verhogen naar USD 400.000.

Het is volgens Theodoor Gilissen Bankiers belangrijk dat beide partijen nu bewegen. Obama had de grens van USD 250.000 al vanaf zijn eerste verkiezingscampagne gelegd en de republikeinen wilden lange tijd geheel geen belastingverhoging.

Onderdeel van het voorstel van Obama is verlaging van de belastingopbrengsten van USD 1.400 miljard naar USD 1.200 miljard en een verandering van de inflatieberekening voor de Sociale Zekerheid.

Volgens de Wall Street Journal is de eis dat in ruil daarvoor het schuldplafond voor twee jaar moet worden verhoogd een belangrijk struikelblok in de onderhandelingen.

De onzekerheid over de economische ontwikkelingen in de VS tast volgens Theodoor Gilissen Bankiers de economie aan.

In de VS geven beide partijen elkaar volgens Theodoor Gilissen Bankiers wat ruimte. De republikeinen zijn bereid om de inkomensgrens voor belastingverhoging te accepteren bij een inkomen van meer dan USD 1 mln. In een reactie daarop verklaarde President Barack Obama dat hij een andere belasting grens van USD 250.000 wel wil verhogen naar USD 400.000. Het is volgens Theodoor Gilissen Bankiers belangrijk dat beide partijen nu bewegen. Obama had de grens van USD 250.000 al vanaf zijn eerste verkiezingscampagne gelegd en de republikeinen wilden lange tijd geheel geen belastingverhoging. Onderdeel van het voorstel van Obama is verlaging van de belastingopbrengsten van USD 1.400 miljard naar USD 1.200 miljard en een verandering van de inflatieberekening voor de Sociale Zekerheid. Volgens de Wall Street Journal is de eis dat in ruil daarvoor het schuldplafond voor twee jaar moet worden verhoogd een belangrijk struikelblok in de onderhandelingen. De onzekerheid over de economische ontwikkelingen in de VS tast volgens Theodoor Gilissen Bankiers de economie aan.