Theodoor Gilissen Bankiers: "Bovendien hebben de partijen besloten om een onafhankelijk bureau in het leven te roepen dat de uitgaven en uitvoering van de begroting gaan monitoren. Dit nieuws zorgde niet voor opluchting op de obligatiemarkt."

De risico-opslag van Portugal liep 20 bps op, terwijl ook de risico-opslagen van andere perifere landen opliepen ten opzichte van die van Duitsland (Ierland +22 bps/ Griekenland + 10 bps/ Spanje +7 bps /Italië +3 bps, alle op 10-jaars obligaties).

De onrust is voor een belangrijk deel te wijten aan een akkoord dat afgelopen weekend is gesloten op de vergadering van leiders van Eurolanden. Daar is, op aandringen van Duitsland, afgesproken dat er een mechanisme moet komen dat het mogelijk maakt de obligaties van een land in problemen op een ordelijke manier te herstructureren.

Theodoor Gilissen Bankiers: "Dit mechanisme zou het Europese Stabilisatiefonds vanaf 2013 moeten vervangen. Verdere details ontbreken nog, maar dat zal de komende tijd uitgewerkt worden."

Theodoor Gilissen Bankiers: "Bovendien hebben de partijen besloten om een onafhankelijk bureau in het leven te roepen dat de uitgaven en uitvoering van de begroting gaan monitoren. Dit nieuws zorgde niet voor opluchting op de obligatiemarkt." De risico-opslag van Portugal liep 20 bps op, terwijl ook de risico-opslagen van andere perifere landen opliepen ten opzichte van die van Duitsland (Ierland +22 bps/ Griekenland + 10 bps/ Spanje +7 bps /Italië +3 bps, alle op 10-jaars obligaties). De onrust is voor een belangrijk deel te wijten aan een akkoord dat afgelopen weekend is gesloten op de vergadering van leiders van Eurolanden. Daar is, op aandringen van Duitsland, afgesproken dat er een mechanisme moet komen dat het mogelijk maakt de obligaties van een land in problemen op een ordelijke manier te herstructureren. Theodoor Gilissen Bankiers: "Dit mechanisme zou het Europese Stabilisatiefonds vanaf 2013 moeten vervangen. Verdere details ontbreken nog, maar dat zal de komende tijd uitgewerkt worden."