Vermist de reële effectieve wisselkoers van de PIIGS-landen in de periode 2000-2009 zeer sterk ontaarde in het voordeel van Duitsland, ontstond er volgens professor Stefan Duchateau in de eerstgenoemde landen toenemende werkloosheid en een problematisch budgettekort, terwijl Duitsland alle productie naar zich toe wist te trekken.

Erger nog: Vermits de verschillen in efficiëntie tussen de PIIGS-landen en Duitsland zodanig waren toegenomen, betekende dit ook dat Duitsland een te goedkope nominale wisselkoers had, terwijl Spanje en Italië met een te dure eurokoers werden geconfronteerd.

Hierdoor stijgen de overschotten op de lopende rekening bij onze oosterburen maar tegelijk wordt de invoer gestimuleerd en de uitvoer afgeremd in de Zuiderse Europese landen. De gevolgen hiervan op het vlak van overheidstekorten en financieringskosten laten zich dan gemakkelijk raden. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Vermist de reële effectieve wisselkoers van de PIIGS-landen in de periode 2000-2009 zeer sterk ontaarde in het voordeel van Duitsland, ontstond er volgens professor Stefan Duchateau in de eerstgenoemde landen toenemende werkloosheid en een problematisch budgettekort, terwijl Duitsland alle productie naar zich toe wist te trekken. Erger nog: Vermits de verschillen in efficiëntie tussen de PIIGS-landen en Duitsland zodanig waren toegenomen, betekende dit ook dat Duitsland een te goedkope nominale wisselkoers had, terwijl Spanje en Italië met een te dure eurokoers werden geconfronteerd. Hierdoor stijgen de overschotten op de lopende rekening bij onze oosterburen maar tegelijk wordt de invoer gestimuleerd en de uitvoer afgeremd in de Zuiderse Europese landen. De gevolgen hiervan op het vlak van overheidstekorten en financieringskosten laten zich dan gemakkelijk raden. Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.