Zo verklaarde Ben Bernanke, de voorzitter van de centrale bank, onlangs dat de daling van de werkloosheidsgraad voorzichtig dient geïnterpreteerd te worden aangezien een deel van de beweging het gevolg is van een krimp van de arbeidsbevolking en niet 100% is toe te schrijven aan nieuwe jobcreatie.

De werkloosheidsgraad is immers de proportie van het aantal niet-werkenden tot de totale arbeidsbevolking, een groep die reeds enkele jaren relatief kleiner wordt.

Dit is duidelijk te zien aan de arbeidsparticipatiegraad (APG), die aangeeft hoeveel percent van de bevolking (of van een bepaalde leeftijdscategorie) zich op de arbeidsmarkt begeeft (in het bezit of op zoek naar een baan).

Zo verklaarde Ben Bernanke, de voorzitter van de centrale bank, onlangs dat de daling van de werkloosheidsgraad voorzichtig dient geïnterpreteerd te worden aangezien een deel van de beweging het gevolg is van een krimp van de arbeidsbevolking en niet 100% is toe te schrijven aan nieuwe jobcreatie. De werkloosheidsgraad is immers de proportie van het aantal niet-werkenden tot de totale arbeidsbevolking, een groep die reeds enkele jaren relatief kleiner wordt. Dit is duidelijk te zien aan de arbeidsparticipatiegraad (APG), die aangeeft hoeveel percent van de bevolking (of van een bepaalde leeftijdscategorie) zich op de arbeidsmarkt begeeft (in het bezit of op zoek naar een baan).