Met name de stijging van Barclays (+ 73%) en stijgingen van ruim 30% in Bank of Ireland, Allied Irish Bank en Lloyds Banking gaven de beleggers weer wat hoop.

Mogelijk valse hoop, want van top naar bodem was Barclays met bijna 94% gedaald. Herinnert u zich Lehman Brothers op 14 juli 2008?, is de vraag die Theodoor Gilissen Bankiers stelt.

Vanaf de top naar deze bodem bedroeg de daling 86%, waarop een herstel volgde van ca. 70%. De afloop is bekend. De banksector (zowel in Europa als in de V.S.) noteert onder het dieptepunt uit 2003 en zelfs onder het relatieve dieptepunt uit 2000.

Met name de stijging van Barclays (+ 73%) en stijgingen van ruim 30% in Bank of Ireland, Allied Irish Bank en Lloyds Banking gaven de beleggers weer wat hoop.Mogelijk valse hoop, want van top naar bodem was Barclays met bijna 94% gedaald. Herinnert u zich Lehman Brothers op 14 juli 2008?, is de vraag die Theodoor Gilissen Bankiers stelt. Vanaf de top naar deze bodem bedroeg de daling 86%, waarop een herstel volgde van ca. 70%. De afloop is bekend. De banksector (zowel in Europa als in de V.S.) noteert onder het dieptepunt uit 2003 en zelfs onder het relatieve dieptepunt uit 2000.