• Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw hadden industrielanden nog 70% van de mondiale valutareserves in bezit en werden opkomende markten regelmatig getroffen door crisis, zoals de Azië-crisis van 1997. Nu zijn de verhoudingen omgekeerd: opkomende markten bezitten 70% van de valutareserves en industrielanden nog maar 30%.

• De kredietwaardigheid van opkomende markten is navenant beter geworden. Standard & Poor's geeft China tegenwoordig een beter oordeel (AA- met outlook 'stabiel') dan buurland Japan (AA- met outlook 'negatief'). Opkomende landen hebben de afgelopen vijf jaar in grote getale hun beoordeling beter zien worden, terwijl dat bij de meeste industrielanden juist slechter is geworden. Duitsland is de grote uitzondering.

De opkomende markten profiteren van drie megatrends:

• globalisering,

• demografische ontwikkelingen (veelal een jonge, groeiende bevolking), en

• mondiaal groeiende grondstoffenconsumptie.

Dit heeft geleid tot overschotten op de lopende rekening, groeiende valutareserves en lage overheidsschulden. Dit biedt allerlei mogelijkheden voor investeerders, al is het maar omdat bijvoorbeeld lokale valuta in Azië veelal ondergewaardeerd lijken te zijn.

• Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw hadden industrielanden nog 70% van de mondiale valutareserves in bezit en werden opkomende markten regelmatig getroffen door crisis, zoals de Azië-crisis van 1997. Nu zijn de verhoudingen omgekeerd: opkomende markten bezitten 70% van de valutareserves en industrielanden nog maar 30%. • De kredietwaardigheid van opkomende markten is navenant beter geworden. Standard & Poor's geeft China tegenwoordig een beter oordeel (AA- met outlook 'stabiel') dan buurland Japan (AA- met outlook 'negatief'). Opkomende landen hebben de afgelopen vijf jaar in grote getale hun beoordeling beter zien worden, terwijl dat bij de meeste industrielanden juist slechter is geworden. Duitsland is de grote uitzondering. De opkomende markten profiteren van drie megatrends: • globalisering, • demografische ontwikkelingen (veelal een jonge, groeiende bevolking), en • mondiaal groeiende grondstoffenconsumptie. Dit heeft geleid tot overschotten op de lopende rekening, groeiende valutareserves en lage overheidsschulden. Dit biedt allerlei mogelijkheden voor investeerders, al is het maar omdat bijvoorbeeld lokale valuta in Azië veelal ondergewaardeerd lijken te zijn.