In Europa bleef het positieve sentiment gehandhaafd, enerzijds door gunstige macro-economische indicatoren en anderzijds door in het algemeen redelijke bedrijfsresultaten over het derde kwartaal.

In Europa bleef het positieve sentiment gehandhaafd, enerzijds door gunstige macro-economische indicatoren en anderzijds door in het algemeen redelijke bedrijfsresultaten over het derde kwartaal.