Vooruitkijkend voorspelt de vermogensbeheerder dat zonder zinvolle structurele hervormingen de groei van opkomende

markten weinig ruimte heeft voor herstel, waarbij China een risico op langere termijn vormt.

Maarten - Jan Bakkum, Emerging Market Strategist bij ING IM: "De groei van opkomende markten staat voortdurend onder druk, ondanks een aantrekkende vraag vanuit ontwikkelde markten.

Bovendien is de groeikloof tussen de twee "regio's" versmald tot het laagste niveau sinds 2001."

"Vooruitkijkend zijn er twee belangrijke exogene risico's: de afzwakkende economie in China met een verwachte groei

van 5 procent in 2016 en een normalisering van het Amerikaanse monetaire beleid, die zal leiden tot een ommekeer in

de toestroom van kapitaal naar opkomende markten."

"Ook hebben we vier endogene problemen in kaart gebracht in de vorm van toenemende onevenwichtigheden, een

afnemend concurrentievermogen, een verslechterend investeringsklimaat en het ontbreken van structurele verandering."

Als gevolg hiervan heeft ING IM overwogen posities ingenomen in Korea, Taiwan en Mexico. Volgens de vermogensbeheerder zijn dit markten met beperkte macro-onevenwichtigheden en een onaangetast concurrentievermogen, die kunnen profiteren van het vraagherstel in ontwikkelde markten.

ING IM blijft ook overwogen in Griekenland. De markt daar blijft profiteren van de ingrijpende macro-economische veranderingen in het afgelopen jaar en de huidige aantrekkende groei in de eurozone.

ING IM is echter onderwogen in Indonesië, Zuid-Afrika en Brazilië. Al deze drie landen hebben te lijden van grote macro-onevenwichtigheden, een gebrek aan duidelijke hervormingen en een groot aantal lokale bezittingen die in buitenlandse

handen zijn.

Ook de posities in Thailand en Maleisië zijn onderwogen. Deze landen lopen een verhoogd politiek risico en de sterke toestroom van kapitaal heeft de kredietgroei tot grote hoogte opgestuwd.

Vooruitkijkend voorspelt de vermogensbeheerder dat zonder zinvolle structurele hervormingen de groei van opkomende markten weinig ruimte heeft voor herstel, waarbij China een risico op langere termijn vormt. Maarten - Jan Bakkum, Emerging Market Strategist bij ING IM: "De groei van opkomende markten staat voortdurend onder druk, ondanks een aantrekkende vraag vanuit ontwikkelde markten. Bovendien is de groeikloof tussen de twee "regio's" versmald tot het laagste niveau sinds 2001." "Vooruitkijkend zijn er twee belangrijke exogene risico's: de afzwakkende economie in China met een verwachte groei van 5 procent in 2016 en een normalisering van het Amerikaanse monetaire beleid, die zal leiden tot een ommekeer in de toestroom van kapitaal naar opkomende markten." "Ook hebben we vier endogene problemen in kaart gebracht in de vorm van toenemende onevenwichtigheden, een afnemend concurrentievermogen, een verslechterend investeringsklimaat en het ontbreken van structurele verandering." Als gevolg hiervan heeft ING IM overwogen posities ingenomen in Korea, Taiwan en Mexico. Volgens de vermogensbeheerder zijn dit markten met beperkte macro-onevenwichtigheden en een onaangetast concurrentievermogen, die kunnen profiteren van het vraagherstel in ontwikkelde markten. ING IM blijft ook overwogen in Griekenland. De markt daar blijft profiteren van de ingrijpende macro-economische veranderingen in het afgelopen jaar en de huidige aantrekkende groei in de eurozone. ING IM is echter onderwogen in Indonesië, Zuid-Afrika en Brazilië. Al deze drie landen hebben te lijden van grote macro-onevenwichtigheden, een gebrek aan duidelijke hervormingen en een groot aantal lokale bezittingen die in buitenlandse handen zijn. Ook de posities in Thailand en Maleisië zijn onderwogen. Deze landen lopen een verhoogd politiek risico en de sterke toestroom van kapitaal heeft de kredietgroei tot grote hoogte opgestuwd.