Deze landen zien zich door de enorme kapitaalinstromen en de hogere grondstoffenprijzen gedwongen om het hoofd te bieden aan de stijging van hun valuta en de geïmporteerde inflatiedruk, bovenop de inflatiedruk die door de sterke groei wordt veroorzaakt.

Dit leidt tot volgens Carmignac opwaartse druk op hun rentetarieven, waardoor hun valuta nog aantrekkelijker wordt ... De opkomende landen zijn over het geheel genomen kwetsbaar voor prijsstijgingen van landbouwgrondstoffen, maar ook hier moet weer onderscheid worden gemaakt tussen de landen waar de inflatie niet wordt in de hand gewerkt door knelpunten in de infrastructuur (China, Turkije...) en landen die minder goed uitgerust zijn (India, Brazilië).

Deze landen zien zich door de enorme kapitaalinstromen en de hogere grondstoffenprijzen gedwongen om het hoofd te bieden aan de stijging van hun valuta en de geïmporteerde inflatiedruk, bovenop de inflatiedruk die door de sterke groei wordt veroorzaakt. Dit leidt tot volgens Carmignac opwaartse druk op hun rentetarieven, waardoor hun valuta nog aantrekkelijker wordt ... De opkomende landen zijn over het geheel genomen kwetsbaar voor prijsstijgingen van landbouwgrondstoffen, maar ook hier moet weer onderscheid worden gemaakt tussen de landen waar de inflatie niet wordt in de hand gewerkt door knelpunten in de infrastructuur (China, Turkije...) en landen die minder goed uitgerust zijn (India, Brazilië).