De belangrijkste economieën van opkomend Europa hebben zich erg snel hersteld na de crisis van 2008-2009 en zullen de komende jaren genieten van een sterke groei, aan een ritme dat tweemaal hoger ligt dan in West-Europa.

De voornaamste stuwende krachten binnen de regio:

- Een aanhoudende binnenlandse vraag;

- Belangrijke investeringsprogramma's van de overheid;

- Een groeiende middenklasse, die de drijvende motor van het verbruik in de komende jaren vormt;

- Overvloedige natuurlijke bronnen die kunnen genieten van de stijging van de grondstofprijzen;

- Goedkope en geschoolde arbeidskrachten;

- Een laag belastingniveau dat rechtstreekse buitenlandse investeerders kan blijven aantrekken en dat de economische groei van de zone ondersteunt.

Voorkeur voor Rusland

In Rusland was de verkiezing van Vladimir Poetin als president een positieve factor voor de markt, waardoor er een einde kwam aan de politieke onzekerheid die woog op het land sinds de parlementaire verkiezingen eind vorig jaar.

Verbeteringen in het bestuur van de grote Russische bedrijven, samen met een stijging van de dividenden, zouden de markten dit jaar kunnen optrekken en aanleiding kunnen geven tot een expansie van tal van actoren op deze markt, die relatief zwak gevaloriseerd blijft in vergelijking met de andere wereldwijd groeimarkten.

Tegelijkertijd ondersteunden tot voor kort de verhoogde petroleumprijzen de markt. Edmond de Rothschild Asset Management geeft daarom binnen de regio de voorkeur aan Griekenland

De belangrijkste economieën van opkomend Europa hebben zich erg snel hersteld na de crisis van 2008-2009 en zullen de komende jaren genieten van een sterke groei, aan een ritme dat tweemaal hoger ligt dan in West-Europa. De voornaamste stuwende krachten binnen de regio: - Een aanhoudende binnenlandse vraag; - Belangrijke investeringsprogramma's van de overheid; - Een groeiende middenklasse, die de drijvende motor van het verbruik in de komende jaren vormt; - Overvloedige natuurlijke bronnen die kunnen genieten van de stijging van de grondstofprijzen; - Goedkope en geschoolde arbeidskrachten; - Een laag belastingniveau dat rechtstreekse buitenlandse investeerders kan blijven aantrekken en dat de economische groei van de zone ondersteunt.Voorkeur voor Rusland In Rusland was de verkiezing van Vladimir Poetin als president een positieve factor voor de markt, waardoor er een einde kwam aan de politieke onzekerheid die woog op het land sinds de parlementaire verkiezingen eind vorig jaar. Verbeteringen in het bestuur van de grote Russische bedrijven, samen met een stijging van de dividenden, zouden de markten dit jaar kunnen optrekken en aanleiding kunnen geven tot een expansie van tal van actoren op deze markt, die relatief zwak gevaloriseerd blijft in vergelijking met de andere wereldwijd groeimarkten. Tegelijkertijd ondersteunden tot voor kort de verhoogde petroleumprijzen de markt. Edmond de Rothschild Asset Management geeft daarom binnen de regio de voorkeur aan Griekenland